Rapport: Nu är rätt läge för Norden att stärka sitt ”fredsbrand”

09.04.19 | Nyhet
Martti Ahtisaari
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org

Norden har en stark tradition av freds- och konfliktlösning. På bilden Martti Ahtisaari, som fick Nobels fredspris 2008.

Det finns ett momentum och en växande vilja bland de nordiska länderna att öka samarbetet inom freds- och konfliktlösning. Det finns också möjligheter att stärka det ”nordiska fredsvarumärket” just nu. Det sägs i en ny nordisk rapport.

Det är bland annat den internationella politiska utvecklingen som ligger bakom ett ökat nordiskt intresse för samarbete inom freds- och konfliktlösning, enligt rapporten.

Det växande trycket mot multilateralism och internationella normer ökar de nordiska ländernas vilja att samarbeta och de ser också att samarbete ger praktiska fördelar. Även de geopolitiska förändringarna i närområdet ökar intresset för samarbete.

Däremot är viljan att formalisera ett samarbete kring fred- och konfliktlösning inte så stor, enligt rapporten.

Det är Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC) vid Köpenhamns universitet som har utarbetat analysen på uppdrag av Nordiska ministerrådet efter en rekommendation från Nordiska rådet. Rapporten New Nordic Peace: Nordic Peace and Conflict Resolution Efforts offentliggjordes i samband med Nordiska rådets temasession den 9 april.

Två områden lyfts särskilt fram

Rapporten lyfter särskilt fram två områden där det finns skäl för länderna att öka samarbetet. Det ena gäller kvinnor, fred och säkerhet som enligt rapporten borde lyftas fram som en del av ett nordiskt fredsvarumärke. Det andra handlar om preventiv konfliktlösning och preventiv diplomati.

- Ett brett nordiskt samarbete kring freds- och konfliktlösning och ett nordiskt fredsvarumärke borde kunna passa in i alla nordiska länders utrikespolitiska intressen. Jag hoppas att de nordiska regeringarna tar till sig rapporten och går vidare med de slutsatser som de anser relevanta för det framtida fredsarbetet. Sett till den politiska situationen internationellt är det rätt läge att stärka fredssamarbetet nu, säger Nordiska rådets president Jessica Polfjärd.

Rapporten identifierar också en ny trend, som benämns som “non-exclusive Nordic cooperation”, där de nordiska länderna arbetar tillsammans vid sidan av regionala och globala aktörer. Det är en metod som enligt rapportförfattarna kan stå som inspiration för framtida nordiska insatser inom freds-och konfliktlösning.

 

Kontakt:

Anine Hagemann, CRIC

Mobil +45 61318884

Mail: ambh@ifs.ku.dk

Isabel Bramsen, CRIC

Mobil: +45 28256737

Mail: ib@cric.ifs.ku.dk