Norden kanaliserar ungas miljöengagemang

09.04.19 | Nyhet
Karing Gaardsted, Alex Sigal & Ketil Kjernseth
Photographer
Anna Rosenberg/norden.org
Nu sätter arbetet igång med att mobilisera Nordens unga för ett nytt kraftfullt miljöavtal. Det handlar om att erbjuda miljöengagerade unga att bygga upp sin kunskap och uppnå inflytande över FN-avtalet om biologisk mångfald som ska antas år 2020.

Den biologiska mångfalden minskar snabbt i världen. Föroreningar och bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning ock klimatförändringar – allt detta skadar ekosystemen och får arter att dö ut.  

I höstas väckte parlamentarikerna i Nordiska rådet förslaget att mobilisera nordens ungdomsrörelser och hjälpa till att kanalisera deras engagemang för att skapa inflytande över det nya avtalet.

Även regeringarna står bakom

Den strategi som Nordiska rådet presenterade, och som fick stöd av Ungdomens nordiska råd, var att arrangera en serie ungdomsaktiviteter i Norden. 

Nu står det klart att även nordens regeringar ställer sig bakom denna strategi, och att arbetet kan sätta igång.  Aktiviteterna ska dels fungera som ”kunskapshubbar”, dels formulera visioner om hur ett nytt globalt avtal om biologisk mångfald ska se ut.

- Projektet är enastående, eftersom det svarar på frågor om miljö och klimat, men också inkludering och jämställdhet. Det borgar för ett resultat utöver det vanliga, säger Alex Sigal, Ungdomens Nordiska Råd. 

Rekommendationer till förhandlarna

Aktiviteterna ska resultera i en rad rekommendationer till de globala förhandlingar som pågår kring FN-konventionen, och till EU och Nordens regeringar.   

Nordiska rådet kommer att samarbeta med ungdoms- och miljöorganisationer om att ta fram ett kunskaps- och diskussionsmaterial för unga som vill utbilda sig och bidra till det nya avtalet. 

Planen är att ordna en rad ungdomsmöten runt om i de nordiska länderna och ett nordiskt ungdomstoppmöte i början av 2020

Arbetet går långsamt

- Ofta domineras FN-förhandlingar av vuxna män. Jag är glad att vi i Norden är eniga om att ta med de ungas röst och energi in i dessa toppmöten, säger Ketil Kjenseth, ordförande i Nordiska rådets utskott för hållbar utveckling som väckt förslaget. 

Inom ramen för FN:s konvention för biologisk mångfald samarbetar världens länder för att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Men arbetet med att ställa om de näringar som använder naturens resurser - framför allt jordbruk, fiske, skogsbruk och turism –  går för långsamt.

Engagemanget växer

De mål som är satta för 2020 kommer inte att nås. Flera internationella rapporter visar att arter försvinner och natur förstörs i en ohållbar omfattning och högt tempo.  Och nu är alltså ett nytt FN-avtal på väg. 

- Jag är glad att vi kan fånga upp och kanalisera ett engagemang som vi ser växer sig starkt just nu hos unga i hela världen. Det är ungdomarna som ska bära frågorna om hur vi säkrar jordens resurser. Det ska vi stötta dem i, säger Karin Gaardsted, vice ordförande i hållbarhetsutskottet.