Om Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris

Vinnare av Nordiska rådets Barn- och ungdomslitteraturpris 2013
Fotograf
Magnus Froderberg/norden.org
Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris har delats ut sedan 2013 till ett skönlitterärt verk som är skrivet på ett av de nordiska språken. Med skönlitteratur avses i detta sammanhang poesi, prosa och dramatik som uppfyller höga litterära och konstnärliga krav.

Målet med priset är att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och att erkänna enastående konstnärliga insatser. Priserna ska bidra till att synliggöra och markera det nordiska samarbetet.

En nordisk kommitté utser prisvinnaren

En samlad nordisk bedömningskommitté utser mottagaren av barn- och ungdomslitteraturpriset. Kommittén består av två medlemmar från varje nordiskt land.

En av medlemmarna från Finland ska vara finskspråkig och en svenskspråkig. Medlemmarna i kommittén ska ha goda kunskaper om det egna landets barn- och ungdomslitteratur och gärna också om grannländernas barn- och ungdomslitteratur.

Om verk nomineras från Färöarna, Grönland, Åland eller det samiska språkområdet deltar representanter för dessa som tillfälliga medlemmar.

Nationella kommittéer nominerar verken

Medlemmarna och suppleanten i de respektive länderna bildar en nationell bedömningskommitté som nominerar högst två litterära verk. Senast tre veckor före prisutdelningen ska den nordiska bedömningskommittén meddela Nordiska rådets direktör sitt beslut med motivering.

Prisutdelning på Nordiska rådets session

Nordiska rådets barn- och ungdom litteraturpris utdelas tillsammans med de övriga nordiska priserna inom litteratur, musik, film och miljöarbete vid Nordiska rådets prisutdelning i förbindelse med Nordiska rådets session på hösten. Priset administreras av Nordens Hus i Reykjavik och prissumman är, liksom för de andra priserna, 300 000 danska kronor (cirka 40 300 euro).