Om Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris

Vinnare av Nordiska rådets Barn- och ungdomslitteraturpris 2013
Photographer
Magnus Froderberg/norden.org
Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris har blitt delt ut siden 2013 og gis til et skjønnlitterært verk som er skrevet på et av de nordiske språkene. Med et skjønnlitterært verk forstås i denne sammenhengen poesi, prosa og drama som oppfyller høye litterære og kunstneriske krav.

Formålet med prisen er å øke interessen for det nordiske kulturfellesskapet samt å anerkjenne enestående kunstneriske innsatser. Prisene skal bidra til å synliggjøre og markere det nordiske samarbeidet.

En nordisk komité velger ut prisvinneren

Den samlede nordiske bedømmingskomiten velger ut mottakeren av barne- og ungdomslitteraturprisen. Komiteen består av to medlemmer fra hvert nordisk land.

Ett av de finske medlemmene skal være finskspråklig, og ett skal være svenskspråklig. Medlemmene av komiteen må ha god kjennskap til hjemlandets barne- og ungdomslitteratur og så vidt mulig også kjenne til nabolandenes barne- og ungdomslitteratur.

Hvis det nomineres verk fra Færøyene, Grønland, Åland eller det samiske språkområdet, deltar representanter herfra som midlertidige medlemmer.

Nasjonale komiteer nominerer verkene

Medlemmene og varamedlemmet fra hvert enkelt land danner en bedømmingskomité som nominerer høyst to litterære verk. Senest tre uker før utdelingen av prisen skal den nordiske bedømminsgkomiteen meddele sin beslutning om vinner og motivering til Nordisk råds direktør.

Prisutdeling under Nordisk råds sesjon

Nordisk råds barne-og ungdomslitteraturpris deles ut sammen med de andre nordiske prisene for litteratur, musikk, film og miljøarbeid under Nordisk råds prisutdeling i forbindelse med Nordisk råds sesjon på høsten. Prisen administreres av Nordens hus i Reykjavík og er i likhet med de andre prisene på 300.000 danske kroner (cirka 40.300 euro).