Tietoa Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnosta

Vinnare av Nordiska rådets Barn- och ungdomslitteraturpris 2013
Valokuvaaja
Magnus Froderberg/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnolla on palkittu vuodesta 2013 lähtien kaunokirjallisia teoksia, jotka on kirjoitettu jollakin Pohjoismaiden kielistä. Kaunokirjallisella teoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä runo-, proosa- ja näytelmäteosta, joka on kirjallisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen.

Pohjoismaiden neuvoston palkintojen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen kulttuuriyhteyteen ja ympäristöyhteistyöhön sekä antaa tunnustusta ainutlaatuisista taiteellisista ja ympäristöön liittyvistä saavutuksista. Palkinnoilla pyritään lisäämään pohjoismaisen yhteistyön näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Pohjoismainen palkintolautakunta valitsee palkinnonsaajan

Lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajan valitsee yhteispohjoismainen palkintolautakunta. Lautakunnassa on mukana kaksi jäsentä kustakin Pohjoismaasta.

Suomalaisjäsenistä toisen tulee olla suomenkielinen ja toisen ruotsinkielinen. Palkintolautakunnan jäsenten on oltava oman maansa lasten- ja nuortenkirjallisuuden asiantuntijoita ja tunnettava mahdollisimman hyvin myös muiden Pohjoismaiden lasten- ja nuortenkirjallisuutta.

Jos ehdolle asetetaan ahvenanmaalainen, färsaarelainen, grönlantilainen tai saamelaisen kielialueen teos, lautakuntaan otetaan liitännäisjäseneksi kyseisen alueen edustaja.

Kansalliset palkintolautakunnat vastaavat ehdokasasettelusta

Lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnolla on yhteispohjoismaisen palkintolautakunnan lisäksi kansalliset palkintolautakunnat kussakin maassa. Ne asettavat ehdolle enintään kaksi teosta. Pohjoismaisen palkintolautakunnan tulee ilmoittaa palkinnonsaajaa koskeva päätöksensä perusteluineen Pohjoismaiden neuvoston johtajalle viimeistään kolme viikkoa ennen palkinnon jakamista.

Pohjoismaiden neuvoston palkintojenjakotilaisuus

Lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinto luovutetaan yhdessä neuvoston kirjallisuus-, musiikki-, elokuva- sekä ympäristöpalkinnon kanssa palkintojenjakotilaisuudessa, joka järjestetään Pohjoismaiden neuvoston jokasyksyisen istunnon yhteydessä. Palkintoa hallinnoi Reykjavikin Pohjolan-talo, ja se on samansuuruinen kuin neuvoston muutkin palkinnot: 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 300 euroa).