Bedömningskommittén för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris

Mandatperioden är 1.1.2017–31.12.2020

Information

Innehåll