Om Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris

Vinnare av Nordiska rådets Barn- och ungdomslitteraturpris 2013
Fotograf
Magnus Froderberg/norden.org
Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris er blevet uddelt siden 2013 og gives til et skønlitterært værk, som er skrevet på et af de nordiske sprog. Med et skønlitterært værk forstås i denne sammenhæng poesi, prosa og drama, som opfylder høje litterære og kunstneriske krav.

Formålet med prisen er at øge interessen for det nordiske kulturfællesskab og at anerkende enestående kunstneriske indsatser. Priserne skal bidrage til at synliggøre og markere det nordiske samarbejde.

En nordisk komité udvælger prisvinderen

Den samlede nordiske bedømmelseskomité udvælger modtageren af børne- og ungdomslitteraturprisen. Komitéen består af to medlemmer fra hvert nordisk land.

Et af de finske medlemmer skal være finsksproget og et skal være svensksproget. Medlemmerne af komitéen skal have et godt kendskab til hjemlandets børne- og ungdomslitteratur og så vidt muligt også kende til nabolandenes børne- og ungdomslitteratur.

Hvis der nomineres værker fra Færøerne, Grønland, Åland eller det samiske sprogområde, deltager repræsentanter herfra som midlertidige medlemmer.

Nationale komitéer nominerer værkerne

Medlemmerne fra de forskellige lande og suppleanten danner en bedømmelseskomité som nominerer højst to litterære værker. Senest tre uger før uddelingen af prisen skal den nordiske bedømmelseskomité meddele sin beslutning om vinderen med motivering til Nordisk Råds direktør.

Prisuddeling ved Nordisk Råds session

Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris uddeles sammen med de andre nordiske priser inden for litteratur, musik, film og miljøarbejde ved Nordisk Råds prisuddeling i forbindelse med Nordisk Råds Session om efteråret. Prisen administreres af Nordens Hus i Reykjavik og er ligesom de andre priser på 300.000 danske kroner (cirka 40.300 euro).