Debattserie riktar sökljuset mot LGBTI-personers rättigheter och möjligheter i Norden

20.08.20 | Nyhet
A demonstration at Pride

Photographer: Martin Zachrisson

Fotograf
Martin Zachrisson
År 2019 inledde de nordiska jämställdhetsministrarna ett politiskt samarbete med målet att stärka skyddet och förbättra livet för LGBTI-personer i hela regionen. Som ett led i arbetet ska en debattserie nu synliggöra hinder och utmaningar som anknyter till jämställdhet och rättigheter för LGBTI-personer i Norden.

Debattserien startar redan 26 augusti under Åland Pride och kommer under höstens lopp att turnera i hela Norden, medräknat Färöarna och Grönland. Debatterna samlar sakkunniga, aktivister, samhällsaktörer och organisationer inom LGBTI-sektorn och syftet är att skapa nätverk för vidare samarbete, utöver att rikta sökljuset mot LGBTI-personers rättigheter och möjligheter i Norden.

Olika teman

Inom debattserien tar vi upp olika teman för att belysa utmaningar som LGBTI-personer möter i vardagen. Vi kommer att behandla rätten till att leva ett värdigt, tryggt och öppet liv, vardagen i skola och på jobb, acceptans och rättigheter som gäller familj samt bemötande inom hälsovården. Ett annat och stort problem i våra samhällen är våld och diskriminering mot LGBTI-personer. Detta kommer att belysas, med särskild vikt vid utmaningar i anknytning till minoritetsidentiteter.

Debattserien behandlar även internationell gemenskap och nätverk samt filmkultur.

Debattseriens datum

  • Åland Pride, 26 augusti
  • Helsinki Pride, 8 september
  • Umepride, 26 september
  • Tórshavn, 12 oktober
  • Reykjavík, 13 oktober
  • Nuuk, 15 oktober
  • MIX København, 23 oktober
  • Arctic Pride, Tromsö 10 november

Think piece

Kunskaperna och erfarenheterna debattserien ger oss sammanställs i en think piece, som kommer att användas i det fortsatta arbetet på fältet. Gisle Gjevestad Agledahl, norsk programledare och journalist, deltar under hela turnén och skriver rapporten. Alla debatterna streamas.

Fakta

Nordiska ministerrådet har sedan 1974 arbetat med jämställdhets- och diskrimineringsfrågor i Norden. Vårt mål 2020 är att lyfta fram samarbetet om jämställdhet och rättigheter för LGBTI-personer. För att stötta utvecklingen av ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete, ska en kartläggning och analys av området genomföras och presenteras i november av Nordisk information för kunskap om kön (NIKK).

LGBTI är termen Nordiska ministerrådet använder. Den står for lesbian, gay, bisexual, transgender/transsexual och intersex