Debattserie skal sette søkelys på LGBTI-personers rettigheter og muligheter i Norden

20.08.20 | Nyhet
A demonstration at Pride

Photographer: Martin Zachrisson

Fotograf
Martin Zachrisson
I 2019 inngikk de nordiske likestillingsministrene et politisk samarbeid med formål om å styrke vernet og bedre livet for LGBTI-personer i hele regionen. Som en et ledd i arbeidet skal en debattserie nå synliggjøre hindringer og utfordringer knyttet til likestilling og rettigheter for LGBTI-personer i Norden.

Debattserien starter allerede 26.august under Åland pride og vil i løpet av høsten turnere hele Norden inkludert Færøyene og Grønland. Debattene vil samle fagpersoner, aktivister, samfunnsaktører og organisasjoner i LGBTI-sektoren og hensikten er å skape nettverk for videre samarbeid, i tillegg til å søkelys på LGBTI-personers rettigheter og muligheter i Norden.

Ulike temaer

Underveis i debattserien vil vi ta for oss ulike temaer som skal belyse LGBTI-personers utfordringer i møter i hverdagen. Vi vil ta for oss retten til å leve et verdig, beskyttet og åpent liv, hverdagen i skole og jobb, anerkjennelse og rettigheter knyttet til familie og hvordan man blir mottatt av helsevesenet. Et annet og stort problem i samfunnene våre er vold og diskriminering mot LGBTI-personer. Dette vil belyses, med særlig vekt på utfordringene knyttet til minoritetsidentiteter.

Debettserien vil også ta for seg internasjonalt felleskap og nettverk, samt filmkultur og internasjonalt felleskap.

Debattseriens datoer

  • Åland Pride, 26. august
  • Helsinki Pride, 8. september
  • Umepride, 26. september
  • Tórshavn, 12. oktober
  • Reykjavík, 13. oktober
  • Nuuk, 15. oktober
  • MIX København, 23. oktober
  • Arctic Pride, Tromsø 10. november

Think piece

Kunnskapen og erfaringen debattserien gir oss vil samles i en think piece, som vil brukes i det videre arbeide på feltet. Gisle Gjevestad Agledahl, norsk programleder og journalist vil delta under hele turneen og skrive rapporten. Alle debattene vil streames.

Fakta

Nordisk ministerråd har siden 1974 arbeidet likestillings- og diskrimineringsspørsmål i Norden. I 2020 har vi som formål å løfte samarbeidet om likestilling og rettigheter for LGBTI-personer. For å støtte utviklingen av et langsiktig og pålitelig samarbeid, vil en kartlegging og analyse på området gjennomføres og presenteres i november av Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK).

LGBTI er termen Nordisk ministerråd bruker. Den står for lesbian, gay, bisexual, transgender/transsexual og intersex