Greta Thunberg vill inte ha Nordiska rådets Miljöpris

29.10.19 | Nyhet
Greta Thurnberg
Photographer
Vincent Isore/Scanpix
Greta Thunberg blev tilldelad Nordiska rådets miljöpris men hon valde att inte ta emot priset som en protest mot bristande klimathandling.

Miljöpriset blev utdelat av den svenska miljöaktivist Noura Berrouba. Isabelle Axelsson och Sophia Axelsson från Fridays For Future som representerade Greta Thunberg på den TV-sända prisutdelningen i Konserthuset Stockholm tisdag kväll och framförde Thunbergs budskap från scenen. Thunberg säger bland annat att miljöområdet inte behöver flera priser.

Rörelse

FridaysForFuture är rörelsen Greta Thunberg startade när hon i augusti 2018 strejkade från skolan i tre veckor för att sitta framför Sveriges riksdag och protestera mot bristande klimathandling från politikerna.

Thunberg själv är just nu på resa på den amerikanska kontinenten. Hon ska enligt planen delta i FN:s klimatförhandlingar i Chile i december.

Juryns motivering

Temat för årets pris var ”initiativ som främjar hållbar konsumtion och produktion genom att göra mer och bättre med mindre”. Greta Thunberg nominerades av både Sverige och Norge

Juryn motiverar Gretas seger så här: Nordiska rådets miljöpris år 2019 går till Greta Thunberg för att ha väckt liv i klimat- och miljödebatten vid ett kritiskt ögonblick i världshistorien och inspirerat miljontals människor världen över att kräva kraftfulla åtgärder från våra politiker.

Greta har sedan sin första skolstrejk inte bara skapat en global klimatrörelse,  utan även utmanat våra konsumtionsmönster och poängterat behovet av politiska åtgärder som minskar förbrukningen av fossilbränsleintensiva och resurskrävande varor och tjänster. Hon har genom sin egen personliga och konkreta vägledning gjort allt fler medvetna på ett sätt som av allt att döma redan börjat påverka vår konsumtion och våra resvanor, helt i linje med FN:s hållbarhetsmål nummer 12: ”Hållbar konsumtion och produktion”, vilket också är temat för Nordiska rådets miljöpris detta år.

Greta har som ingen annan på kort tid lyckats öka medvetenheten om klimat- och miljöfrågor i de nordiska länderna och resten av världen. Hon har envist och övertygande uppmanat världen att lyssna på forskningen och agera utifrån fakta. Hennes påverkan har blivit så omfattande att det nu talas om en global ”Greta Thunberg-effekt”.

Greta når fram till världens ledare och beslutsfattare och lyckas engagera barn och ungdomar i de nordiska länderna, i Europa och i flera andra världsdelar. Genom att uppmana politiker att inte bara prata nya gröna jobb utan istället ta klimat- och miljökrisen på verkligt allvar bidrar hon till en mer balanserad politisk debatt.

När hon får mothugg och många vuxna säger att det inte är någon idé att engagera sig, att det redan är kört, konstaterar hon: ”… du är aldrig för liten för att göra stor skillnad”. Och det har hon verkligen bevisat.

Om Nordiska rådets priser

Nordiska rådet delar varje år ut fem priser: Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris, filmpris, litteraturpris, musikpris och miljöpris. Varje pris är på 350 000 danska kronor och överräcks i förbindelse med Nordiska rådets årliga session.