Greta Thunberg vil ikke ha Nordisk råds miljøpris

29.10.19 | Nyhet
Greta Thurnberg
Photographer
Vincent Isore/Scanpix
Greta Thunberg ble tildelt Nordisk råds miljøpris, men hun valgte ikke å ta imot prisen som en protest mot manglende klimahandling.

Miljøprisen ble delt ut av den svenske miljøaktivist Noura Berrouba. Isabelle Axelsson og Sophia Axelsson fra FridaysForFuture representerte Greta Thunberg på den TV-sendte prisfesten i Stockholm konserthus tirsdag kveld, og fremførte Thunbergs budskap fra scenen. Thunberg sier blant annet at miljøet ikke behøver flere priser.

Bevegelse

FridaysForFuture er bevegelsen Greta Thunberg startet da hun i august 2018 streiket fra skolen i tre uker for å sette seg foran Sveriges riksdag og protestere mot manglende klimahandling fra politikerne.

Thunberg selv er for tiden på reise på det amerikanske kontinentet. Hun skal etter planen delta på FNs klimaforhandlinger i Chile i desember.

Juryens begrunnelse

Temaet for årets pris var «initiativer som fremmer bærekraftig forbruk og produksjon ved å gjøre mer og bedre med mindre». Greta Thunberg ble nominert både av Sverige og Norge.

Juryen begrunner tildelingen slik: Nordisk råds miljøpris 2109 går til Greta Thunberg for å ha vekket liv i klima- og miljødebatten på et kritisk øyeblikk i verdenshistorien og inspirert millioner av mennesker verden over til å kreve kraftfulle tiltak fra politikerne våre.

Greta har siden sin første skolestreik ikke bare skapt en global klimabevegelse. Hun har også utfordret vårt forbruksmønster og poengterer behovet for politiske tiltak som reduserer forbruket av fossilintensive og ressurskrevende varer og tjenester. Hun har med sin egen personlige og konkrete veiledning gjort stadig flere bevisste på en måte som etter alt å dømme allerede har begynt å påvirke forbruket og reisevanene våre, helt i tråd med FNs bærekraftmål nummer 12: “Bærekraftig forbruk og produksjon” - temaet for Nordisk råds miljøpris i år.

Greta har som ingen annen på kort tid greid å øke bevisstheten om klima- og miljøspørsmål i de nordiske landene og resten av verden. Insisterende og overbevisende har hun oppfordret verden til å lytte på forskningen og handle ut fra fakta. Hennes påvirkning har blitt så omfattende at det nå snakkes om en global “Greta Thunberg-effekt”.

Greta når fram til verdens ledere og beslutningstakere og lykkes med å engasjere barn og unge i de nordiske landene, i Europa og flere andre verdensdeler. Ved å oppfordre politikere til ikke bare å snakke om nye grønne jobber, men i stedet ta klima- og miljøkrisen på virkelig alvor, bidrar hun til en mer balansert politisk debatt.

Når hun møter motbør og voksne sier at det ikke er noe poeng i å engasjere seg, at løpet allerede er kjørt, konstaterer hun: “... du er aldri for liten til å gjøre en stor forskjell”.  Og det har hun virkelig bevist.

Om Nordisk råds priser

Nordisk råd deler hvert år ut fem priser: Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris, filmpris, litteraturpris, musikkpris og miljøpris. Hver pris er på 350 000 danske kroner og overrekkes i forbindelse med Nordisk råds årlige sesjon.

Vinnare av Nordiska rådets miljöpris 2019

Isabelle Axelsson och Sophia Axelsson talar för Greta Thunberg

Photographer
Magnus Fröderberg