Om Nordiska rådets priser

Utdelning av Nordiska rådets priser
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordiska rådet utdelar varje år fem priser: litteraturpriset, filmpriset, musikpriset, miljöpriset och barn- och ungdomslitteraturpriset.

Nordiska rådets priser bidrar till att synliggöra det täta nordiska kultursamarbetet. Syftet med kulturpriserna är att öka intresset för de nordiska ländernas litteratur, språk, musik och film. Miljöpriset belönar extraordinära insatser för det hållbara Norden.

Nordiska rådets priser räknas till de mest prestigefyllda priserna i Norden och åtnjuter stor internationell erkänsla. Litteraturpriset är det äldsta av de fem priserna. Det utdelades första gången 1962 och följdes av musikpriset (1965), miljöpriset (1995), filmpriset (2002) och barn- och ungdomslitteraturpriset (2013). De fem priskommittéerna väljer de nominerade och vinnaren.

Varje pris är på 300 000 danska kronor och utdelas i förbindelse med Nordiska rådets årliga session.