Gemensamt uttalande om #metoo i kultursektorn av de nordiska kulturministrarna

09.05.18 | Deklaration
Gemensamt uttalande av de nordiska kulturministrarna under det nordiska kulturministermötet den 9 maj 2018 inom ramen för det nordiska kulturpolitiska toppmötet i Malmö 8–9 maj 2018

Information

Adopted
09.05.2018
Location
Malmö, Sverige

#metoo-uppropen skakade om de nordiska länderna och konsekvenserna av rådande strukturer, bristande ledarskap och okunskap i stora delar av våra samhällen blottades med kraft. Flera olika upprop har startats i våra respektive länder och kultursektorn har många gånger stått i centrum.

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, har gjort en kartläggning av hur lagstiftningen och skyddet ser ut i arbetslivet i Norden när det gäller sexuella trakasserier. Egentligen är det hela mycket enkelt – sexuella trakasserier är olagliga. I alla nordiska länder har arbetsgivare skyldigheter att förebygga och agera vid sexuella trakasserier och lagstiftningen mot sexuella trakasserier är stark i Norden jämfört med andra delar av världen. Det är dock uppenbart att det på många arbetsplatser har brustit i efterlevnaden av lagarna. Diskussionen måste hållas levande om hur detta fortfarande kan ske år 2018 och hur en ändring kan åstadkommas.

Vi, de nordiska kulturministrarna, är fast beslutna att göra vad vi kan för att få till denna ändring. Vi har mycket att lära av varandras erfarenheter. Därför ska diskussionen också framöver vara i fokus på nationell, nordisk och internationell nivå och är lika viktig i alla våra ansvarsområden – kultur, media och idrott.

Detta är en fråga om icke-diskriminering, men också om jämställdhet i stort. Jämställdhet är en förutsättning för att den nordiska modellen har blivit så framgångsrik och det är en självklarhet att vi i Nordiska ministerrådet för kultur har jämställdhetsaspekter i allt vi gör. Samtidigt är det uppenbart att det finns mer att göra utifrån vårt nordiska samarbete och därför ger vi vårt sekretariat i uppdrag att förbereda hur diskussionen kan tas vidare gällande arbetet mot sexuella trakasserier och för trygga arbetsplatser inom våra ansvarsområden.

Även om strålkastarljuset slocknar kommer vi att hålla fast vid denna fråga.