Dagordning

02.11.21

14:15 - 15:15

2.
Udenrigsministrenes redegørelse

14:15 - 15:15

2.1.
Udenrigsministrenes redegørelse, mundtlig, Dokument 8/2021

15:15 - 16:15

3.
Udenrigspolitik

15:15 - 16:15

3.5.
Afstemning

16:15 - 17:00

4.
Forsvarsministrenes redegørelse

16:15 - 17:00

4.1.
Forsvarsministrenes redegørelse, mundtlig, Dokument 9/2021

17:30 - 18:15

6.
Samarbejdsministrenes forslag

11:30 - 12:00

6.1.
Betænkning over Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds budget 2022, B 314/præsidiet

11:30 - 12:00

6.2.
Afstemning

03.11.21

10:00 - 11:15

9.
Samfundssikkerhed i Norden

17:00 - 18:15

9.7.
Afstemning

14:00 - 14:20

11.
International gæstetaler, NATOs Generalsekretær Jens Stoltenberg

17:00 - 17:15

14.
Norges program i Nordisk Ministerråd 2022

17:00 - 17:15

14.1.
Norges statsminister præsenterer Norges formandskabsprogram i Nordisk Ministerråd 2022, Dokument 15/2021

04.11.21

08:45 - 09:30

15.
Første debat om nye medlemsforslag

08:45 - 09:30

15.3.
Medlemsförslag om en nordisk, digital plattform för betalningar inom och mellan länderna, A 1897/vekst, fremlagt af Den Konservative gruppe

08:45 - 09:30

15.6.
Afstemning

09:00 - 09:45

16.
Velfærd i Norden

09:00 - 09:45

16.4.
Afstemning

10:15 - 11:00

17.
Arbejdsliv i Norden

09:45 - 10:30

17.4.
Afstemning

11:00 - 11:45

18.
Vækst og Udvikling i Norden

10:30 - 11:15

18.4.
Afstemning

11:45 - 12:30

19.
Kundskab og Kultur i Norden

11:15 - 12:00

19.4.
Afstemning

13:30 - 14:15

20.
Holdbart Norden

13:30 - 14:15

20.1.
Udvalgsforslag om Ungdommens Fond for Biodiversitets og Klima, A 1862/holdbart, Reservation

13:30 - 14:15

20.2.
Betänkande över medlemsförslag om felles nordisk strategi for nedtaking av vindmøller og resirkulering av avfall fra vindmølleindustrien, A 1852/holdbart

13:30 - 14:15

20.3.
Udvalgsforslag om fælles nordisk slutdepot for NORM-affald, A 1860/holdbart

13:30 - 14:15

20.4.
Afstemning

14:15 - 15:15

21.
Nordisk Råds interne anliggender

14:15 - 15:15

21.1.
Presidieförslag om Nordiska rådets EU-kontor, A 1844/presidiet

14:15 - 15:15

21.2.
Betänkande över medlemsförslag om Samisk representation i Nordiska rådet, A 1870/presidiet

14:15 - 15:15

21.3.
Ændringer af Nordisk Råds Forretningsorden 2021, A 1887/præsidiet

14:15 - 15:15

21.4.
Betänkande över medlemsförslag om avtalstolkning i nordisk rätt, A 1829/presidiet

14:15 - 15:15

21.5.
Afstemning

15:15 - 15:30

22.
Nordisk Råds beretninger

15:15 - 15:30

22.1.
Kontrolkomiteens beretning om virksomhed 2021, Dokument 18/2021

15:15 - 15:30

22.2.
Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2020, C 3/2021

15:15 - 15:30

22.3.
Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Ministerråds virksomhed for 2020, C 4/2021/kk

15:15 - 15:30

22.4.
Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2020, C 5/2021/kk

15:15 - 15:30

22.5.
Nordisk Råds årsberetning 2020, Dokument 1/2021

15:15 - 15:30

22.7.
Afstemning

15:30 - 15:45

23.
Valg 2022

15:30 - 15:45

23.1.
Valg af Nordisk Råds præsident og vicepræsident, Dokument 19/2021

15:30 - 15:45

23.2.
Valg af formænd og næstformænd til Nordisk Råds udvalg samt Kontrolkomité, Dokument 19/2021

15:30 - 15:45

23.3.
Valg af medlemmer til Nordisk Råds Præsidium, udvalg og komiteer, Dokument 19/2021

15:30 - 15:45

23.4.
Valg til Nordisk Investeringsbanks Kontrolkomité, Dokument 19/2021

15:30 - 15:45

23.5.
Afstemning

15:45 - 15:55

24.
Finlands årsprogram for Nordisk Råd 2022

15:45 - 15:55

24.1.
Den nyvalgte præsident fra Finland præsenterer Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2022, Dokument 14/2021

15:55 - 16:00

25.
Sessionens afslutning

15:55 - 16:00

25.1.
Fastsættelse af tid og sted for næste session

21.10.21 | Nyhet

H.K.H. Kronprinsessan Mary delar ut pris på nordisk prisgala

Hennes kungliga höghet Kronprinsessan Mary delar ut 2021 års barn- och ungdomslitteraturpris på Nordiska rådets prisutdelning den 2 november i Skuespilhuset i Köpenhamn. Deras Kungliga Högheter Kronprins Frederik och Kronprinsessan Mary deltar båda i arrangemanget som kan ses direkt i a...

20.10.21 | Nyhet

Krisberedskap i fokus på Nordiska rådets 73:e session

Vad har Norden lärt av coronakrisen och hur ska det nordiska kris- och beredskapssamarbetet stärkas framöver? Det är ett bärande tema på Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1-4 november. I år hålls sessionen fysisk efter att förra året ha varit digital.

21.10.21 | Information

Direktsändningar från sessionen i Köpenhamn

Här kan du följa direktsändningarna från våra plenarmöten under sessionen på de skandinaviska språken. Om du vill följa sändningarna på finska, isländska eller engelska, kan du ändra språket överst på sidan.