Rapport om civil krisberedskap överlämnades till samarbetsministrarna

02.11.21 | Nyhet
Öresundsbron
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
De nordiska samarbetsministrarna mottog på sitt möte på tisdagen tolv rekommendationer av tidigare finske försvarsministern Jan-Erik Enestam gällande nordisk samverkan i kristider. Den slutliga rapporten, som har beställts av samarbetsministrarna, överlämnas den 15 november.

Rapporten baseras på intervjuer som minister Enestam har genomfört under hösten. 

Rekommendationerna pekar bland annat på vikten av:

- tätare koordinering och informationsutbyte

- bättre beredskap genom system för ”early warning”, gemensamma analyser och övningar för olika scenarier

- större involvering från privat och frivillig sektor i krisarbetet

- initiativ för gemensamma upphandling av vaccin och beredskapslager

- reformer av regelverk gällande bland annat beskattning och socialförsäkringar för att bättre passa för gränsregioner och nordiska pendlare

Ministrarna konstaterar att temat är viktigt och aktuellt, och tar ställning till en uppföljning av de enskilda rekommendationerna i ett senare skede.

Läs rekommendationerna i Enestam rapport här: