Stärkt nordiskt samarbete om klimat och miljö

26.04.22 | Nyhet
MR-SAM 26 APRIL
Photographer
André Jamholt / norden.org
Norden är redan känt för sin ambitiösa klimat- och miljöpolitik som aktivt bidrar till lösningar på klimat- och naturkrisen. Vision 2030 stärker satsningen på detta område. Målet är att Norden ska stärka sin position som ”ledare bland ledare” i den gröna omställningen.

Nordisk nytta genom synergi och mervärde är nyckelord för de nordiska ländernas samarbete om klimat- och miljöpolitik. Norden har en god tradition av att hitta gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar, internationellt inom EU/EES och globalt i det internationella arbetet med konventioner. Tillsammans har Norden en starkare röst och kan få större genomslag för nödvändiga lösningar. Norges nordiska samarbetsminister Anne Beathe Tvinnereim menar att Norden har en metod som kan visa vägen även på de stora internationella arenorna.

– Genom att dela med oss av kunskap stärker vi vår förmåga att utveckla politiska lösningar. Det här arbetssättet skapar trovärdighet och tillit till det nordiska bidraget till komplexa internationella processer – och det ger resultat, säger Anne Beathe Tvinnereim.

Det här arbetssättet skapar trovärdighet och tillit till det nordiska bidraget till komplexa internationella processer – och det ger resultat.

Anne Beathe Tvinnereim, Norges nordiska samarbetsminister

Det nordiska miljö- och klimatsamarbetet har pågått i ett flertal år. Men Vision 2030, som ska göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region, och den tillhörande budgetomfördelningen i Nordiska ministerrådet har möjliggjort större satsningar som leder till grön omställning.

Inom miljö- och klimatsamarbetet ska man nu etablera ett offentligt-privat partnerskap för urval och genomförande av en handfull pilotprojekt för utsläppsfria sjöfartskorridorer i Norden. Åtgärden är en direkt uppföljning av Clydebankdeklarationen, som undertecknades under klimatmötet COP26 i Glasgow, om nollutsläpp från sjöfarten.

Det är glädjande att se att sektorn så snabbt har etablerat nya projekt och samarbeten som blir viktiga bidrag för att uppnå målen att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki

Många satsningar inom grön omställning kräver utveckling av ny, avancerad och dyr teknik, ofta genom partnerskap med näringslivet och forskarvärlden. Långsiktigt tänkande och en förutsägbar budget är avgörande för att ingå sådana partnerskap. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki är glad över att miljö- och klimatsektorn är så snabbt på bollen.

– När vi tog fram Vision 2030 var målet just att stärka samarbetet om den gröna omställningen. Det är glädjande att se att sektorn så snabbt har etablerat nya projekt och samarbeten som blir viktiga bidrag för att uppnå målen att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region, säger Paula Lehtomäki.

I samarbetet ingår också den nordiska miljöfinansieringsinstitutionen NEFCO, miljömärket Svanen och Nordiska rådets miljöpris.

Contact information