Styrket nordisk samarbeid for klima og miljø

26.04.22 | Nyhet
MR-SAM 26 APRIL
Photographer
André Jamholt / norden.org
Norden er allerede kjent for sin ambisiøse klima- og miljøpolitikk som aktivt bidrar til løsninger på klima og naturkrisen. Visjon 2030 styrker innsatsen på dette området. Målet er at Norden styrker sin posisjon som en «leder blant ledere» innen den grønne omstillingen.

Nordisk nytte gjennom synergi og merverdi er et nøkkelord for de nordiske landenes samarbeid om klima- og miljøpolitikk. Norden har gode tradisjoner for å finne felles løsninger på felles utfordring, internasjonalt innenfor EU/EØS og globalt i det internasjonale arbeidet med konvensjoner. Sammen har Norden en sterkere stemme og kan oppnå større gjennomslagskraft for nødvendige løsning. Norges samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim mener Norden har en metode som kan vise vei også på de store internasjonale arenaer.

- Ved å dele kunnskap styrker vi vår evne til utvikling av politiske løsninger. Den måten å arbeide på skaper troverdighet og tillitt til det nordiske bidraget til komplekse internasjonale prosesser – og det gir resultater, sier Norges samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Den måten å arbeide på skaper troverdighet og tillitt til det nordiske bidraget til komplekse internasjonale prosesser – og det gir resultater

Anne Beathe Tvinnereim, Norges samarbeidsminister

Det nordiske miljø- og klimasamarbeidet har pågått i en årrekke, men Visjon 2030 om å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region og den tilhørende budsjettomleggingen i Nordisk ministerråd har muliggjort større satsinger som leverer på grønn omstilling.

Innenfor miljø- og klimasamarbeidet vil man nå også etablere et offentlig-privat partnerskap for utvelgelse og implementering av en håndfull pilotprosjekter for null-utslipps skipsruter i Norden. Tiltaket er en direkte oppfølging av Clydebank-deklarasjonen som ble vedtatt under COP26 i Glasgow om null-utslipp fra skipsfarten.

Det er gledelig å se at sektoren så fort har fått etablert nye prosjekter og samarbeid som vil bli viktige bidrag for å nå målene om og gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region

Generalsekretær i Nordisk ministerråd Paula Lehtomäk

Mange satsinger innen grønne omstilling krever utvikling av ny, avansert og kostbar teknologi, ofte gjennom partnerskap med næringslivet og forskningsmiljøer. Langsiktig tenkning og budsjettmessig forutsigbarhet er avgjørende for å inngå slike partnerskap. Generalsekretær i Nordisk ministerråd Paula Lehtomäki er tilfreds med at miljø- og klimasektoren har grepet ballen så hurtig.

- Når vi utarbeidet Visjon 2030 var målet nettopp og styrke samarbeidet om den grønne omstillingen. Det er gledelig å se at sektoren så fort har fått etablert nye prosjekter og samarbeid som vil bli viktige bidrag for å nå målene om og gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region, sier Paula Lehtomäki.

Samarbeidet består også av den nordiske miljøfinansieringsinstitusjon NEFCO, miljømerket Svanen og Nordisk råds miljøpris.

Contact information