Styrket nordisk samarbejde om klima og miljø

26.04.22 | Nyhed
MR-SAM 26 APRIL
Photographer
André Jamholt / norden.org
Norden er allerede kendt for sin ambitiøse klima- og miljøpolitik, som aktivt bidrager til løsninger på klima- og naturkrisen. Vision 2030 styrker indsatsen på dette område. Målet er, at Norden styrker sin position som en "leder blandt ledere" inden for den grønne omstilling.

Nordisk nytte gennem synergi og merværdi er nøgleord for de nordiske landes samarbejde om klima- og miljøpolitik. Norden har gode traditioner for at finde fælles løsninger på fælles udfordringer – både internationalt inden for EU/EØS og globalt i det internationale arbejde med konventioner. Sammen har Norden en stærkere stemme og mulighed for at opnå større gennemslagskraft i forhold til de nødvendige løsninger. Norges samarbejdsminister, Anne Beathe Tvinnereim, mener, at Norden har en metode, som også kan vise vejen på de store internationale arenaer.

– Ved at dele vores viden styrker vi vores evne til udvikling af politiske løsninger. Den måde at arbejde på skaber troværdighed og tillid til det nordiske bidrag til komplekse internationale processer, og det giver resultater, siger Norges samarbejdsminister, Anne Beathe Tvinnereim.

Den måde at arbejde på skaber troværdighed og tillid til det nordiske bidrag til komplekse internationale processer, og det giver resultater.

Anne Beathe Tvinnereim, Norges samarbejdsminister

Det nordiske miljø- og klimasamarbejde har været i gang i en årrække, men Vision 2030 om at gøre Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region og den tilhørende budgetomlægning i Nordisk Ministerråd har muliggjort større satsninger inden for grøn omstilling.

Inden for miljø- og klimasamarbejdet vil man nu også etablere et offentligt-privat partnerskab med henblik på udvælgelse og implementering af en håndfuld pilotprojekter for nulemissions-skibsruter i Norden. Tiltaget er en direkte opfølgning på Clydebank-deklarationen, som blev vedtaget under COP26 i Glasgow om nulemission inden for skibsfart.

Det er glædeligt at se, at sektoren så hurtigt har fået etableret nye projekter og samarbejder, som vil blive vigtige bidrag, når det gælder realisering af målene om at gøre Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region.

Generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Paula Lehtomäki

Mange satsninger inden for den grønne omstilling kræver udvikling af ny, avanceret og dyr teknologi – ofte gennem partnerskaber med erhvervslivet og forskningsmiljøerne. Langsigtet tænkning og budgetmæssig forudsigelighed er afgørende for at kunne indgå sådanne partnerskaber. Generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Paula Lehtomäki, er tilfreds med, at miljø- og klimasektoren har grebet bolden så hurtigt.

– Da vi udarbejdede Vision 2030 var målet netop at styrke samarbejdet om den grønne omstilling. Det er glædeligt at se, at sektoren så hurtigt har fået etableret nye projekter og samarbejder, som vil blive vigtige bidrag, når det gælder realisering af målene om at gøre Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region, siger Paula Lehtomäki.

Samarbejdet omfatter også det nordiske miljøfinansieringsselskab, NEFCO, miljømærket Svanen og Nordisk Råds miljøpris.

Contact information