Utskott: Ge unga mer av Norden i skolan!

09.09.21 | Nyhet
Nordisk undervisning_Dueholmskolen
Fotograf
Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Trots att engelskan har stort inflytande på unga i Norden så anser två av tre mellan 16-25 år att språkförståelsen är en viktig del av den nordiska gemenskapen. Om inte nordborna förstår varandras vardag så kan de inte heller lösa de stora utmaningarna tillsammans är budskapet från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur som vill stärka nordisk undervisning i skolan genom ett nytt förslag.

Utskottsförslaget som fick stor uppbackning på tisdagens möte handlar om att följa upp målsättningarna i "Deklaration om nordisk språkpolitik" från 2006. 


- Med det här utskottsförslaget vill vi syna ministrarnas insatser i sömmarna i förhållande till vad som gjorts och vilka insatser som planeras framöver. Det är femton år sedan den första deklarationen om nordisk språkpolitik såg dagens ljus och nu står vi i en situation med planerade besparingar på drygt 20 procent på Det nordiska språksamarbetet i 2022. Det är oroväckande, säger Kjell-Arne Ottosson, utskottets ordförande. Ottosson fortsätter: 

- I det gemensamma arbetet för att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region är det avgörande att vi förstår varandra och varandras vardag över gränserna för att finna nya lösningar.

Språk och klimat går hand i hand

Nordiska ministerrådets rapport "Har Norden et språkfellesskap?" visar på 2000 unga nordbors kunskaper och inställning till språk och kultur. Enligt rapporten upplever nästan alla de tillfrågade  att engelska är lätt att förstå och har stor inflytande på deras eget språk. På samma gång är två av tre eniga i att det att förstå andra skandinaviskas språk är en viktig del av den nordiska gemenskapen. 


Samtidigt som klimatfrågan står högt på agendan för unga i Norden så betyder det inte att språkförståelsen eller möjligheten att arbeta och studera i andra nordiska länder är oviktig. Utskottsförslaget tar utgångspunkt i en resolution som Ungdomens Nordiska Råd presenterade tidigare i år. 

-    I Ungdomens Nordiska Råd vill vi göra mer än idag! Vi vill att kunskaper om nordiska språk och kultur blir mer närvarande i skolorna. Språkförståelsen är avgörande för att skapa en sammansvetsad region som är både självklar och tillgänglig för medborgarna. Det är också viktigt för oss unga, säger Annika Lyytikäinen som representerar mittengruppen i Ungdomens Nordiska Råd.
 

Skolan är vägen fram

Utskottet är oroade över att språkförståelsen mellan de nordiska länderna går tillbaka (se rapporten "Har Norden et språkfellesskap?") och samtidigt visar rapporten en potential för förbättring och intresse från de unga.


- Utskottet har en ambition om att vända den negativa utvecklingen och för att lyckas med det är vi övertygade att kunskaper om Nordens språk och kultur måste prioriteras högre i skolan, säger Kjell-Arne Ottosson. 
 

Det backas upp av Annika Lyytikäinen från Ungdomens Nordiska Råd:

- Skolan är tveklöst den mest effektiva vägen fram och den kan få unga elever att se relevansen med att förstå andra språk genom till exempel böcker, filmer och serier som "Skam" och "Bron". Språket är limmet i den nordiska gemenskapen och skolan har en stor potential att öppna nya nordiska dörrar för nyfikna unga och barn.