Udvalg: Giv de unge mere Norden i skolen!

09.09.21 | Nyhed
Nordisk undervisning_Dueholmskolen
Photographer
Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
På trods af at engelsk har stor indflydelse på unge i Norden, mener to ud af tre mellem 16 og 25 år, at sprogforståelsen er en vigtig del af det nordiske fællesskab. Hvis indbyggerne i Norden ikke forstår hinandens hverdag, kan de heller ikke løse de store udfordringer sammen. Sådan lyder budskabet fra Nordisk Råds udvalg for kundskab og kultur, som vil styrke den nordiske undervisning i skolen med et nyt forslag.

Udvalgets forslag, som fik stor opbakning på tirsdagens møde, handler om at følge op på målsætningerne i "Deklaration om nordisk sprogpolitik" fra 2006. 


– Med det her udvalgsforslag vil vi se ministrenes indsatser i sømmene i forhold til, hvad man har gjort, og hvilke fremtidige indsatser der er planlagt. Det er 15 år siden, at den første deklaration om nordisk sprogpolitik så dagens lys, og nu står vi i en situation, hvor der er planlagt besparelser på cirka 20 procent på det nordiske sprogsamarbejde i 2022. Det er bekymrende, siger udvalgets formand Kjell-Arne Ottosson. Ottosson fortsætter: 

– I det fælles arbejde med at gøre Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region er det afgørende, at vi forstår hinanden og hinandens hverdag på tværs af grænserne, så vi kan finde nye løsninger.

Sprog og klima går hånd i hånd

Nordisk Ministerråds rapport "Har Norden et sprogfællesskab?" viser 2.000 unge nordboers viden om og indstilling til sprog og kultur. Ifølge rapporten oplever næsten samtlige adspurgte, at engelsk er nemt at forstå og har stor indflydelse på deres eget sprog. Samtidig er to ud af tre enige om, at det at kunne forstå andre skandinaviske sprog er en vigtig del af det nordiske fællesskab. 


Klimaet står højt på dagsordenen for de unge i Norden, men det betyder ikke, at sprogforståelsen eller muligheden for at arbejde og studere i andre nordiske lande er uvæsentlig. Udvalgets forslag tager udgangspunkt i en resolution som Ungdommens Nordiske Råd præsenterede tidligere i år. 

– I Ungdommens Nordiske Råd vil vi gøre mere, end vi gør i dag! Vi vil gøre viden om nordiske sprog og nordisk kultur mere nærværende i skolen. Sprogforståelsen er afgørende for at skabe en sammentømret region, som er både indlysende og tilgængelig for medborgerne. Det er også vigtigt for os unge, siger Annika Lyytikäinen, som repræsenterer Midtergruppen i Ungdommens Nordiske Råd.

Skolen er vejen frem

Udvalget er bekymrede over, at det går tilbage for sprogforståelsen mellem de nordiske lande (se rapporten "Har Norden et sprogfællesskab?"). Samtidig viser rapporten, at der er potentiale for forbedring samt interesse fra de unges side.


– Udvalget har en ambition om at vende den negative udvikling, og vi er overbeviste om, at viden om Nordens sprog og kultur skal prioriteres højere i skolen, hvis det skal lykkes, siger Kjell-Arne Ottosson. 

Annika Lyytikäinen fra Ungdommens Nordiske Råd er enig:

– Skolen er uden tvivl den mest effektive vej frem. Den kan få unge elever til at se fidusen ved at forstå andre sprog, fx gennem bøger, film og serier som Skam og Broen. Sproget er limen i det nordiske fællesskab, og skolen har et stort potentiale til at åbne nye nordiske døre for nysgerrige børn og unge.