Utvalg: Gi unge mer av Norden i skolen!

09.09.21 | Nyhet
Nordisk undervisning_Dueholmskolen
Photographer
Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Til tross for at engelsk har stor innflytelse på unge i Norden, mener to av tre mellom 16 og 25 år at språkforståelsen er en viktig del av det nordiske fellesskapet. Hvis ikke nordboerne forstår hverandres hverdag, kan de heller ikke løse de store utfordringene sammen, er budskapet fra Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur, som vil styrke nordisk undervisning i skolen gjennom et nytt forslag.

Utvalgsforslaget, som fikk bred støtte på tirsdagens møte, handler om å følge opp målsetningene i “Deklarasjon om nordisk språkpolitikk” fra 2006. 

– Med dette utvalgsforslaget vil vi gå ministrenes innsatser nærmere etter i sømmene når det gjelder hva som er gjort, og hvilke tiltak som planlegges framover. Det er femten år siden den første deklarasjonen om nordisk språkpolitikk så dagens lys, og nå står vi i en situasjon med planlagte innsparinger på drøyt 20 prosent for det nordiske språksamarbeidet i 2022. Det er urovekkende, sier Kjell-Arne Ottosson, utvalgets leder. Han fortsetter: 

– I det felles arbeidet for at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region, er det avgjørende at vi styrker hverandre og hverandres hverdag over grensene for å finne nye løsninger.

Språk og klima går hånd i hånd

Nordisk ministerråds rapport "Har Norden et språkfellesskap?" presenterer 2000 unge nordboeres kunnskaper om og innstilling til språk og kultur. Ifølge rapporten opplever nesten alle de spurte at engelsk er lett å forstå og har stor innflytelse på deres eget språk. Samtidig er to av tre enige i at det å forstå andre skandinaviske språk er en viktig del av det nordiske fellesskapet. 

Klimaspørsmålet står høyt på dagsordenen for unge i Norden, men det betyr ikke at språkforståelsen eller muligheten for å jobbe og studere i andre nordiske land er uviktig. Utvalgsforslaget tar utgangspunkt i en resolusjon som Ungdommens nordiske råd presenterte tidligere i år. 

– I Ungdommens nordiske råd vil vi gjøre mer enn i dag! Vi vil at kunnskap om nordiske språk og kultur blir mer til stede i skolene. Språkforståelsen er avgjørende for å skape en sammensveiset region som er både selvsagt og tilgjengelig for innbyggerne. Det er også viktig for oss unge, sier Annika Lyytikäinen, som representerer Midtengruppen i Ungdommens nordiske råd.  

Skolen er veien fram

Utvalget er bekymret over at språkforståelsen mellom de nordiske landene går tilbake (se rapporten “Har Norden et språkfellesskap?”), og samtidig viser rapporten et potensial for forbedring og interesse fra de unge.

– Utvalget har en ambisjon om å snu den negative utviklingen, og for å lykkes med det er vi overbevist om at kunnskap om Nordens språk og kultur må prioriteres høyere i skolen, sier Kjell-Arne Ottosson.   

Det støttes av Annika Lyytikäinen fra Ungdommens nordiske råd:

– Skolen er utvilsomt den mest effektive veien fram, og den kan få unge elever til å se relevansen med å forstå andre språk gjennom for eksempel bøker, filmer og serier som “Skam” og “Broen”. Språket er limet i det nordiske fellesskapet, og skolen har et stort potensial for å åpne nye nordiske dører for nysgjerrige unge og barn.