Nordiskt samarbete starkt närvarande på sommarens demokratifestivaler

28.05.19 | Nyhet
Folkemøde_cirkuspladsen
Photographer
Joshua Tree Photography
Över hela Norden demonstrerar unga för klimatet. De utövar sin demokratiska rätt och kräver en hållbar framtid. Andra oroar sig över vår säkerhet och demokrati. Vi har lyssnat på dem och vi vill höra mer. Vill du?

På 45 arrangemang i sex länder har Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet fokus på vad vi ska göra för att skapa en hållbar utveckling i Norden. Både tillsammans och var för sig.

Hur står det till med de unga generationerna generellt? Finns det anledning till oro för våra nordiska demokratier? Vilka möjligheter ger den ökade digitaliseringen och vad ska vi förhålla oss kritiska till? Och vad betyder egentligen integration – och hur lyckas vi med den? Kort sagt: Vi vill diskutera hur vi kan förbereda oss för framtidens samhälle med de möjligheter och utmaningar det innebär. Vi har många gemensamma utmaningar i Norden och tillsammans kan vi bli mycket, mycket klokare.

Under hela sommaren är vi representerade på demokratifestivalerna i sex nordiska länder: Vi börjar på Åland i juni och avslutar på Island i september. Däremellan kommer Folkemødet på Bornholm, Almedalsveckan på Gotland, SuomiAreena i Björneborg och sist men inte minst Arendalsuka i ... just Arendal.

Här kan du läsa mer om demokratifestivalerna och se programmen i detalj. Vi ser fram emot att träffa dig därute!

Åland: AlandicaDebatt 9–11 juni 2019

AlandicaDebatt bjuder på många samtal med nordisk vinkel. På måndagen deltar den svenska ministern för nordiskt samarbete Ann Linde i ett samtal om frihandel med sin åländska kollega, samarbetsminister Nina Fellman. Nordiska ministerrådet håller i en diskussion om vägen till ökad rörlighet och integration i Norden. Diskussionen utgår från publikationen ”Nordens nya relevans”, som den finska riksdagens framtidsutskott gav ut under våren 2019. Nordens välfärdscenter anordnar en debatt om digitalisering och välfärd, och slutligen ska det handla om hedersrelaterat våld: Kan de nordiska länderna samarbeta om att bekämpa hedersrelaterat våld?

Danmark: Nordens tält på Folkemødet 13–16 juni 2019

Det nordiska samarbetet är på plats på Folkemødet med 14 samtal med starka och tydliga röster i den danska och nordiska debatten. Kan demokratin stå emot dagens utmaningar? Hur vinner vi över superbakterier? Kan man göra kläder av tång och fiskskinn? Och hur står det till med säkerheten och den digitala tilliten?

Det är bara några av ämnena som diskuteras i Nordens tält på årets folkmöte. FN:s hållbarhetsmål utgör ramen och vi har särskild fokus på ungas perspektiv på samhällsutvecklingen.

Sverige: Nordiska debatter på Almedalsveckan 30 juni–1 juli 2019

I Nordens tält i Visby diskuteras många av vår tids viktigaste samhällsfrågor: Är yttrandefrihet och demokrati värda att kämpa för? Hur snabbt kan en nyanländ flykting få anställning – kanske vet våra nordiska grannar bäst hur man gör? Hur beskrivs Sverige i Ryssland och vice versa? Har vi glömt ungdomarna i glesbygden och vilka följder har det?

En robot som heter Naomi kommer också att vara på plats i Nordens tält – kom och möt henne!

Finland: Nordiska diskussioner på SuomiAreena 15–19 juli 2019

Nordiska frågor diskuteras också flitigt i år på SuomiAreena i Björneborg. Nordiska ministerrådets stora debatt äger rum onsdagen den 17 juli och handlar om Östersjön. Hur kan vi med innovation, hårt arbete och nordiskt-baltiskt samarbete rädda världens mest förorenade hav?

Dessutom fokuserar vi på ett antal viktiga samhällsfrågor ur ett nordiskt perspektiv, exempelvis vilka myter som finns om invandrarkvinnor och hur dessa bättre kan integreras och fås ut på arbetsmarknaden. Tillsammans med Föreningen Nordens ungdomsförbund arrangerar vi också en diskussion om ungdomar och rörlighet i Norden.

Norge: Nordens tält på Arendalsuka 12–17 augusti 2019

I år debuterar vi med vårt eget Nordens tält på Arendalsuka med ett spännande och varierat program under fyra dagar. Årets program utgår från Islands ordförandeskap och FN:s hållbarhetsmål med debatter om bland annat hållbar konsumtion och produktion, hållbar turism, unga och utbildning. Vi får besök av Árni Páll Arnasson, som presenterar sin genomlysning av det nordiska samarbetet inom den sociala sektorn. Dessutom står digitalisering och invandrarkvinnor i arbetslivet på dagordningen i totalt tio arrangemang i Nordens tält.

Island: Nordiskt program på Lýsa 6–7 september 2019

Lýsa äger rum i norra Islands huvudstad Akureyri den 6–7 september. Årets arrangemang är det femte sedan starten 2015. Norden i Fokus och Föreningen Norden bjuder in till ett spännande program med nordiska evenemang båda dagarna. Programmet fokuserar på dagordningen för Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet och Agenda 2030. Det anordnas föredrag och debatter om bland annat hållbar turism, blå ekonomi, hållbar konsumtion och ungas sociala välbefinnande. Dessutom tittar vi på teman som står högt upp på den nordiska dagordningen i år, såsom Norden, EU och brexit. Sist men inte minst bjuder vi på kulturevenemang av hög kvalitet i samarbete med Nordiska rådets priser.

Contact information