Det nordiske samarbeidet er sterkt til stede på sommerens demokratifestivaler

28.05.19 | Nyhet
Folkemøde_cirkuspladsen
Photographer
Joshua Tree Photography
Over hele Norden demonstrerer unge for klimaet. De utøver sin demokratiske rett og krever en bærekraftig framtid. Andre bekymrer seg over sikkerheten og demokratiet vårt. Vi har lyttet til dem, og vi vil høre mer. Vil du?

På 45 arrangementer i seks land fokuserer Nordisk råd og Nordisk ministerråd på hva vi må gjøre for å skape en bærekraftig utvikling i Norden. Både sammen og hver for seg.

Hvordan står det til med de unge generasjonene generelt? Er det grunn til bekymring for våre nordiske demokratier? Hvilke muligheter gir den økte digitaliseringen, og hva skal vi forholde oss kritisk til? Hva betyr egentlig integrering – og hvordan får vi den til å lykkes? Kort sagt: vi vil gjerne diskutere hvordan vi kan ruste oss til framtidens samfunn med de mulighetene og utfordringene det innebærer. Vi har mange av de samme utfordringene i Norden, og sammen kan vi bli mye, mye klokere.

Hele sommeren er vi representert på demokratifestivalene i seks nordiske land: Vi begynner på Åland i juni og avslutter på Island i september. Mellom disse to kommer Folkemødet på Bornholm, Almedalsveckan på Gotland, SuomiAreena i Björneborg og sist, men ikke minst Arendalsuka i … nettopp Arendal.

Her kan du lese mer om hver enkelt demokratifestival og se programmene i detalj. Vi gleder oss til å møte deg der ute!

Åland: AlandicaDebatt 2019, 9.–11. juni

AlandicaDebatt byr på mange samtaler med nordisk vinkel. På mandagen deltar den svenske ministeren for nordisk samarbeid, Ann Linde, i en samtale om frihandel med sin ålandske kollega, samarbeidsminister Nina Fellman. Nordisk ministerråd står for en diskusjon om veien til økt mobilitet og integrering i Norden, en debatt som tar utgangspunkt i publikasjonen ”Nordens nya relevans”, som Riksdagens framtidsutvalg ga ut våren 2019. Nordens velferdssenter arrangerer en debatt om digitalisering og velferd, og til slutt skal vi snakke om æresrelatert vold: Kan de nordiske landene arbeide sammen om å motvirke æresrelatert vold?

Danmark: Nordens telt på Folkemødet, 13.–16. juni

Nordisk samarbeid er på plass på Folkemødet 2019 med 14 debatter med sterke og tydelige stemmer i den danske og nordiske debatten. Kan demokratiet stå løpet ut? Hvordan vinner vi over superbakterier? Kan man lage tøy av tang og fiskeskinn? Og hvordan står det til med sikkerheten og den digitale tilliten?

Dette er bare noen av temaene som er til debatt i Nordens telt på årets folkemøte. Rammen om det hele er FNs verdensmål, og vi har et grunnleggende fokus på de unges perspektiv på samfunnsutviklingen.

Sverige: Nordiske debatter i Almedalen, 30. juni–1. juli

I Nordens telt i Visby diskuteres mange av vår tids viktigste samfunnsspørsmål: Er ytringsfrihet og demokrati verdt å kjempe for? Hvor raskt kan en nyankommet flyktning bli nyansatt – kanskje vet de nordiske naboene våre best hvordan man gjør det? Hvordan beskrives Sverige i Russland og vice versa? Har vi glemt de unge i utkanten, og hvilke konsekvenser har det?

En robot ved navn Naomi kommer også til å være med i Nordens telt – kom og møt henne!

Finland: Nordiske debatter på SuomiAreena 15.–19. juli 2019

Nordiske spørsmål diskuteres også flittig på SuomiAreena i Björneborg i år. Nordisk ministerråds store debatt finner sted onsdag 17. juli og handler om Østersjøen. Hvordan kan vi med innovasjon, hardt arbeid og det nordisk-baltiske samarbeidet redde verdens mest forurensede hav?

I tillegg fokuserer vi på en lang rekke viktige samfunnsforhold ut fra et nordisk perspektiv, bl.a. hvilke myter som finnes om innvandrerkvinner, og hvordan disse kvinnene bedre kan integreres og komme ut på arbeidsmarkedet. Sammen med Pohjola-Nordens ungdomsforbund arrangerer vi også en diskusjon om unge og mobilitet i Norden.

Norge: Nordens telt på Arendalsuka, 12.–17. august:

I år debuterer vi med vårt eget Nordens telt under Arendalsuka med et spennende og variert program i løpet av fire dager. Årets program tar utgangspunkt i Islands formannskap og FNs verdensmål med debatter om bl.a. bærekraftig forbruk og produksjon, bærekraftig turisme og unge og utdanning. Vi får besøk av Árni Páll Árnasson, som presenterer sin gjennomlysning av det nordiske samarbeidet på sosialområdet. Vi har med oss Norges digitaliseringsminister Nikolai Astrup, når vi skal snakke om Nordens digitale fortrinn og hvorfor digitale tillitt er viktig.

Du kan treffe Ungdommens nordiske råd, representanter fra nordiske institusjoner og ikke minst en rekke parlamentarikere fra Nordisk råd. Noen av disse er Michael Tetzschner som vil snakke om samfunnssikkerhet i Norden og Nina Sandberg som er med i debatt om innvandrerkvinners deltakelse i arbeidslivet.

Island: Nordisk program på LÝSA, folkemøtet på Island, 6.–7. september

LÝSA finner sted i Nordlandets hovedstad Akureyri 6. og 7. september og feires i år for femte gang. Norden i fokus og Foreningen Norden inviterer til et spennende program med nordiske arrangementer begge dager. Programmet fokuserer på agendaen for Islands formannskap i Nordisk ministerråd samt 2030-agendaen, og det arrangeres foredrag og debatter om bl.a. bærekraftig turisme, den blå økonomien, bærekraftig forbruk og unges sosiale trivsel. I tillegg ser vi på temaer som står høyt på den nordiske agendaen i år, som for eksempel Norden, EU og Brexit. Sist, men ikke minst byr vi på kulturarrangementer av høy kvalitet i samarbeid med Nordisk råds priser.

Contact information