Innehåll

08.10.19 | Nyhet

Nya nordiska näringsrekommendationer 2022 – delta i arbetet

Nu inbjuds experter i och utanför Norden att delta i ett öppet samarbete om att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna till 2022 års utgåva. Rekommendationerna ligger till grund för de nordiska ländernas näringspolitik och nationella kostråd. Du kan komma med förslag på teman o...

03.09.19 | Nyhet

Omprioriteringar väntar inom det nordiska samarbetet

När de nordiska statsministrarna möttes i medlet av augusti slog de fast att klimat och hållbarhet skall prioriteras högre än tidigare inom samarbetet. Målsättningen i den nya visionen för Nordiska ministerrådet är att Norden ska bli världens mest hållbara region. Nu inleds arbetet med ...

26.03.19 | Information

Knowledge hub: The Nordic Gender Effect at Work

Investments in gender equality in the labour market have made the Nordic region one of the most prosperous areas of the world. This series of briefs shares the true story of how investments in gender equality foster employment, family wellbeing and growth. Let it be a a practical too...