Innehåll

30.10.18 | Nyhet

De nordiska möjligheternas tid är nu

Nordiska ministerrådets arbete har moderniserats och effektiverats avsevärt under de senaste fem åren. De reformer som har genomförts har gjort att samarbetet idag berör områden som är politiskt relevantare i de nordiska länderna än tidigare, och därmed är till större nytta både för reg...

25.09.18 | Nyhet

På FN’s generalforsamling: Nordisk fødevarepolitik skal få bugt med livsstilssygdomme

Tiden er inde til integrerede politiske løsninger, der bruger sunde og bæredygtige fødevaresystemer som effektive værktøjer til forebyggelse af livsstilssygdomme. Sådan lød budskabet fra regeringerne i Norge, Sverige, Finland og Indonesien samt EAT Foundation, WHO og mange flere, da de ...

18.08.18 | Information

Nordiska lösningar på globala utmaningar

Nordiska lösningar på globala utmaningar är ett initiativ av statsministrarna i världens mest integrerade region. Norden främjar hållbarhet och framsteg mot FN:s hållbarhetsmål genom att dela med sig av kunskap inom tre områden: grön omställning, jämställdhet samt mat och välfärd. ...