Innehåll

17.09.18 | Nyhet

Nordisk jämställdhetspolitik går på export

De fem nordiska länderna utgör tillsammans en av världens mest jämställda regioner. Men hur nådde de dit? Nu finns de viktigaste politiska reformerna och resultaten sammanfattade i fem korta faktablad. Materialet är en del av ”exporten” av Nordisk jämställdhet, och är tänkt att fungera ...

20.08.18 | Nyhet

Bättre mat till barn och unga i Norden

Nordic Plate är ett tvärnordiskt samarbete som den 31 augusti 2018 samlar aktörer från hela Norden till det första årliga mötet om offentliga måltider, Nordic Assembly. Årets tema är barn och unga. Syftet är att dela med sig av bästa praxis över de nordiska landsgränserna och utveckla i...

18.08.18 | Information

Nordiska lösningar på globala utmaningar

Nordiska lösningar på globala utmaningar är ett initiativ av statsministrarna i världens mest integrerade region. Norden främjar hållbarhet och framsteg mot FN:s hållbarhetsmål genom att dela med sig av kunskap inom tre områden: grön omställning, jämställdhet samt mat och välfärd. ...