Vad kännetecknar nordiskt ledarskap?

05.12.18 | Nyhet
Lederskap
Fotograf
Scanpix
En ny rapport från Nordiska ministerrådet lägger nordiskt ledarskap under luppen: Vad kännetecknar ledarskap i Norden och hur skiljer det sig från länder som USA, Kina och Tyskland? Författarna beskriver nordiskt ledarskap som ett sätt att kombinera ekonomisk tillväxt med demokratisk stabilitet. Rapporten sammanfattar aktuell kunskap och forskning på området.

Ledarskap utövas alltid i samspel med samhället runt omkring. Det innebär att ledarskap tenderar att se annorlunda ut i olika delar av världen, helt enkelt för att samhällena och de värderingar de bygger på är olika.

I den nya rapporten från Nordiska ministerrådet tittar man på ledarskap och hur det utövas med nordiska ögon. Författarna har försökt att hitta de egenskaper som skiljer det nordiska ledarskapet från det vi ser i andra delar av världen.

De viktigaste resultaten är att nordiskt ledarskap i allmänhet är mindre maskulint och har kortare maktavstånd än ledarskap på många andra håll i världen. Utbildning är avgörande för ledarskapet, som samtidigt bygger på öppenhet, integritet och tillit. Som alla typer av ledarskap är också den nordiska modellen en återspegling av våra värderingar.

Min förhoppning är att rapporten om nordiskt ledarskap ska fungera som en utgångspunkt för diskussioner om ledarskapsfrågor i Norden

Dagfinn Høybråten

– Min förhoppning är att rapporten om nordiskt ledarskap ska fungera som en utgångspunkt för diskussioner om ledarskapsfrågor i Norden. Frågan aktualiseras utifrån de förändringar vi kan förvänta oss i framtiden och inte minst i förhållande till det som ofta beskrivs som den fjärde industrirevolutionen, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Rapporten sammanfattar aktuell kunskap och forskning om nordiskt ledarskap och kan läsas som en fristående tolkning av resultaten från tidigare studier. Rapporten har skrivits av Ulf Andreasson och Mikael Lundqvist på Nordiska ministerrådets analysenhet.

Kontakt