Hva kjennetegner nordisk lederskap?

05.12.18 | Nyhet
Lederskap
Fotograf
Scanpix
En ny rapport fra Nordisk ministerråd legger nordisk lederskap under lupen: Hva kjennetegner lederskap i Norden og hvordan skiller det seg fra land som for eksempel USA, Kina eller Tyskland. Forfatterne beskriver nordisk lederskap som en måte å kombinere økonomisk vekst med demokratisk stabilitet. Rapporten oppsummerer aktuell kunnskap og forskning på området.

Lederskap utøves alltid i et samspill med det øvrige samfunnet rundt. Det innebærer at lederskap tenderer til å se annerledes ut i ulike deler av verden, helt enkelt fordi samfunnet og de verdiene det er bygd opp rundt er forskjellige.

Den nye rapporten fra Nordisk ministerråd ser på lederskap og hvordan det utøves med nordiske øyne. Forfatterne har forøkt å finne de kvaliteter som skiller nordisk lederskap fra det vi finner i andre deler av verden.

De viktigste funnene er at nordisk lederskap generelt er mindre maskulint og med kortere maktavstand enn mange andre steder i verden. Utdanning er essensielt for lederskapet samtidig som det bygger på åpenhet, integritet og tillit. Som for alle typer lederskap er også den nordiske modellen et speilbilde på våre verdier.

Min forhåpning er at rapporten om nordisk lederskap kan fungere som et utgangspunkt for diskusjoner om lederskapsspørsmål i Norden

Dagfinn Høybråten

- Min forhåpning er at rapporten om nordisk lederskap kan fungere som et utgangspunkt for diskusjoner om lederskapsspørsmål i Norden. Spørsmålet aktualiseres ut i fra de forandringer vi kan forvente oss i tiden fremover og ikke minst i relasjon til det som ofte beskrives som den fjerde industrielle revolusjon, sier generalsekretær for Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten.

Rapporten oppsummerer aktuell kunnskap og forskning om nordisk lederskap og kan leses som en frittstående tolkning av resultatene fra tidligere studier. Rapporten er skrevet av Ulf Andreasson og Mikael Lundqvist ved Nordisk ministerråds analyseenhet.

Kontakt