Nordiska rådet och Skottland öppnar för samarbete på COP26

26.03.21 | Nyhet
Bertel Haarder
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Nordiska rådets president 2021, Bertel Haarder.

Nordiska rådets president Bertel Haarder och skotska parlamentets talman Ken Macintosh höll ett digitalt möte den 26 mars. På mötet diskuterade parterna bland annat ett samarbete på klimatkonferensen COP26, som hålls i Glasgow i november.

Mötet var också ett uttryck för de goda relationer som råder mellan Nordiska rådet och Skottlands parlament. Parterna träffades också i januari 2020. Då var en delegation från Nordiska rådet på fysiskt besök i det skotska parlamentet, och det finns ett fortsatt ömsesidigt intresse av att fördjupa samarbetet.

Rent konkret finns det nu planer på att samarbeta under COP26. Detaljerna är ännu inte klara, men det kan till exempel handla om att hålla gemensamma evenemang i den nordiska paviljongen i Glasgow, där Nordiska rådet kommer att stå värd för flera arrangemang.

- Jag är personligen mycket nöjd med att Skottlands parlament och Nordiska rådet samarbetar under COP26. Bägge parter prioriterar klimatfrågan högt och inser att enda vägen att nå klimatmålen är internationellt samarbete. I Norden har vi en vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region 2030 och för oss är det naturligt att samarbeta med andra, säger Bertel Haarder.

Också skotska parlamentets talman Ken Macintosh var nöjd med COP26-samarbetet.

- De historiska, kulturella och geografiska banden mellan Skottland och de nordiska länderna är starka och omfattande. Samarbete och gemensamma insatser mellan det skotska parlamentet och Nordiska rådet inför, under och efter COP26 är ytterst viktigt, särskilt med tanke på vår gemensamma prioritering att hantera klimatkrisen, sade Macintosh.

Nära vänskap till Storbritannien

Bertel Haarder betonade den nära vänskapen mellan Norden och Skottland och sade att det för Nordiska rådet är viktigt att ha ett gott samarbete både med Skottland och Storbritannien som helhet. I rådets internationella strategi för 2018-2022 står explicit att Storbritannien trots Brexit är en ”självklar partner för Norden”.

Det är Storbritannien som står värd för FN:s klimatkonferens COP26, som hålls den 1-12 november.

 

Nordiska rådet bildades 1952 och är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.