Choosing Green: Et digitalt topmøde som optakt til COP26

Choosing green banner
Photographer
norden.org
Choosing Green: Nordic Perspectives er en digital heldags-event om grøn genrejsning efter coronakrisen, der fungerer som optakt til COP26. Topmødet afholdes den 17. november 2020 fem forskellig steder i Norden og online. Vi har inviteret nogle af de klogeste hoveder i Norden, og der er lagt op til paneldiskussioner og forelæsninger af ypperste karat. Sæt kryds i kalenderen!

Et digitalt topmøde om grøn genrejsning efter coronakrisen som optakt til COP26

Choosing Green: Nordic Perspectives

I disse pandemitider afholder vi samtalerne online og på scener i fem af de nordiske hovedstæder. Deltag i en hel dag med inspiration og indblik, når vi streamer topmødet live på vores website og via sociale medier.

Diskussionernes fokus vil være forskellige aspekter af den rolle, som de nordiske lande kommer til at spille i den grønne genrejsning efter coronakrisen. Hvordan kan vi opnå en retfærdig grøn omstilling i en recessionstid? Kan den nordiske velfærdsmodel håndtere denne fagre nye fremtid uden at efterlade nogen på perronen? Hvilke konsekvenser vil den grønne omstilling have for uddannelsessystemet? Er de nordiske lande klædt på til en grøn fremtid med et nyt arbejdsmarked med krav om helt andre færdigheder? Det er blot nogle få af de komplekse spørgsmål, vi stiller.

I de seks debatter udfordrer vi politikere, organisationer, repræsentanter fra den offentlige og den private sektor og iværksættere fra Norden til at identificere både styrker og svagheder ved den nordiske model. Hvad kan vi bidrage med, og hvor kommer vi til kort?

 

Læs mere om dagen i afsnittene herunder. Der kommer opdateringer i de kommende uger.

10.00-12.00: En grøn nordisk region – hvor langt er vi kommet?

Kæmper eller lilleputter: Er Norden foregangsregion på klimaområdet?

2020 skulle have været de store klimaambitioners år, men hvor står vi nu, hvor COP26 er blevet udskudt? Hvad har de nordiske lande gjort for at leve op til målene i Paris-aftalen og opnå CO2-neutralitet? Som optakt til FN's klimaforhandlinger ved COP26 i 2021 og i kølvandet på coronakrisen, hvilken forskel kan de nordiske lande så gøre for det globale arbejde med at skabe en bedre 'ny normaltilstand'?

13.00-15.00: Den grønne omstilling – konsekvenser for nordiske arbejdspladser og færdigheder

De overlevende efter pandemien: Hvilke sektorer vil blomstre, og hvilke vil få det svært?

COVID-19 har kastet verden ud i en alvorlig recession, og der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om vi har råd til at investere i den grønne omstilling. Men hvad nu, hvis det er de grønne virksomheder, der overlever og blomstrer efter coronakrisen? Hvilke finansielle strukturer er nødvendige for at hjælpe den grønne omstilling på vej? Vi kigger i krystalkuglen og diskuterer konkurrenceevne i verdenen efter coronakrisen.

Færdigheder til bæredygtig udvikling: En nordisk tilgang til en grøn fremtid

Det kræver nye færdigheder at nå målene i Paris-aftalen og Agenda 2030, og der er behov for en anden tilgang til vækst, når vi vinker farvel til den fossilbaserede æra. Men hvad betyder det for fremtidens arbejdsmarked? Og hvilke konsekvenser får det for uddannelsessystemet og livslang læring? Hvordan kan de nordiske lande bidrage til udviklingen af færdigheder til bæredygtig udvikling?

16.00-18.00 Fagre bæredygtige verden – er den nordiske model under pres?

Ofrene for den grønne omstilling: Hvordan undgår vi at lade nogen i stikken?

Den grønne omstilling ser ud til at være uundgåelig, hvis vi ønsker en bæredygtig fremtid, men hvordan kan den inkludere alle sociale grupper og alle dele af økonomien? Hvordan sikrer vi en retfærdig omstilling? Er det overhovedet muligt? Kan vi rekalibrere den nordiske velfærdsmodel og opnå en balance mellem behovene i den grønne økonomi og et socialt bæredygtigt samfund?

Nordisk velfærdsstat: Grøn, inkluderende og fremragende?

Er velfærdsstaten bedre rustet end andre systemer til at skabe en bæredygtig fremtid? Eller er det en overreguleret løsning, som giver markedet for lidt spillerum? Er den nordiske model overvurderet og ude af stand til at leve op til sit gode ry, eller kan den eksporteres til andre dele af verden? I en verden efter coronakrisen vil behovet for veldokumenterede, omkostningseffektive og inkluderende grønne løsninger være større end nogensinde. Kan de nordiske lande gå forrest og blive de første, der når de nationale mål i henhold til Paris-aftalen?

 

Hold øje med opdateringer om program, hovedtalere og paneldeltagere!

 

 

 

Seks debatter | Fem scener | Tre hovedtalere

 

Oslo, København, Helsingfors, Stockholm og Reykjavík.

 

Tirsdag 17. november 2020 | 10.00-18.00 (GMT+1)