Utvalgsforslag om tiltak for å lette implementeringen av EUs svoveldirektiv

03.10.13 | Sag

Dokumentation

Beslutning
Samordning og gjennomføring av planer om å styrke og utvide jernbanekapasiteten i de nordlige områder
Rekommandation
rek_37_2013.pdf
PDF document, 25.73 KB
Meddelser
Undersøgelse av konsekvensene av implementeringen av svoveldirektivet og spesielle regionale tiltak
Rekommandation
rek_38_2013.pdf
PDF document, 25.85 KB
Meddelser
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning