Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Utvalgsforslag om tiltak for å lette implementeringen av EUs svoveldirektiv

03.10.13 | Aarende

Dokumentation

Beslut
Samordning og gjennomføring av planer om å styrke og utvide jernbanekapasiteten i de nordlige områder
Rekommandation
rek_37_2013.pdf
PDF document, 25.73 KB
Meddelanden
Undersøgelse av konsekvensene av implementeringen av svoveldirektivet og spesielle regionale tiltak
Rekommandation
rek_38_2013.pdf
PDF document, 25.85 KB
Meddelanden
Finansiering av infrastruktur for sjøtransport i partnerskapsavtaler om midler fra EUs strukturfond
Rekommandation
rek_39_2013.pdf
PDF document, 25.68 KB
Meddelanden
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning