Foreslå kandidater til Nordisk Råds miljøpris 2023

Årets tema er bæredygtig tekstilproduktion og -forbrug. Forslå en kandidat senest d. 9. maj 2023.

Miljøprisen 2023 tildeles en nøgleaktør som fremmer den systemiske forandring af tekstilindustrien, tekstiltjenester (service-design) og tøjforbrug i en global bæredygtig retning.

Med prisen følger 300.000 danske kroner.

Sidste frist for indsendelse af forslag er d. 9. maj 2023.

Forslagsstiller (indstiller):

Virksomhed, organisation eller person som foreslås (indstillede):

Hvordan opfylder initiativet kriterierne for prisen med hensyn til: effekt, nyskabelse, skalerbarhed og potentiale, samt relevans?

Tag hensyn til nedenstående kriterier i din begrundelse for forslaget, som maksimalt må fylde en A4-side eller 500 ord i nedenstående tekstfelt. 

  1. Effekt: Hvordan bidrager initiativet til at løse biodiversitets- og klimakrisen?
  2. Nyskabelse: Hvordan adskiller initiativet sig fra andre inden for feltet?
  3. Skalerbarhed og potentiale: Hvordan kan initiativet skalere videre til andre lande og/eller brancher?
  4. Relevans: Hvilken værdi har initiativet for miljøarbejde i Norden?
Begrundelsen for forslaget vedhæftes i PDF/Word/ODF-format.
Kun én fil.
45 MB grænse.
Tilladte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Samtykke