Föreslå kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2024

Årets tema är hållbart byggande. Allmänheten inbjuds att föreslå kandidater till priset.

Nordiska rådets miljöpris 2024 går till någon i Norden som har gjort något särskilt för att bidra till utvecklingen av en hållbar byggsektor. 

Prissumman är 300 000 danska kronor.

Sista datum för att lämna in förslag är 30 april 2024.

Förslagsställare:

Företag, organisation eller en person som föreslås:

Hur uppfyller initiativet kriterierna för priset med hänsyn till effekt, nyskapande, skalbarhet och potential samt relevans?

Ta hänsyn till kriterierna nedan i din motivering för förslaget, som får vara högst en A4-sida eller max 500 ord i textrutan nedan. 

  1. Effekt: Hur bidrar initiativet till att lösa biodiversitets- och klimatkrisen?
  2. Nyskapande: Hur skiljer sig initiativet från andra inom fältet?
  3. Skalbarhet och potential: Hur kan initiativet skalas vidare till andra länder och/eller branscher?
  4. Relevans: Vilket värde har initiativet för miljöarbetet i Norden?
Motiveringen för förslaget skall skickas som bilaga i PDF/Word/ODF-format.
Enbart en fil.
Begränsning 45 MB.
Tillåtna filtyper: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Samtycke