Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Norge

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge
Her kan du læse om anerkendelse af udenlandske uddannelser og kvalifikationer i Norge.

Norden er et åbent uddannelses- og arbejdsmarkedsområde, og nordiske borgere skal kunne benytte sig af dette. Her kan du læse om anerkendelse af udenlandske uddannelser og kvalifikationer i Norge.

Har du en ungdomsuddannelse og vil søge ind på en videregående uddannelse i Norge?

De nordiske lande anerkender hinandens ungdomsuddannelser. Hvis du har gennemført en almendannende ungdomsuddannelse (gymnasial uddannelse) i et andet nordisk land, og denne uddannelse er generelt adgangsgivende til universiteter og andre videregående uddannelser i dette land, opfylder du kravene om almen studiekompetence og kan søge om optagelse på en videregående uddannelse i Norge. Nogle videregående uddannelser har særlige faglige krav ud over den almene studiekompetence.

Hvis du alligevel er usikker på om du opfylder kravene om almen studiekompetence, kan du anmode om at få din uddannelse vurderet ved et universitet eller en højskole i Norge eller ved Samordna opptak (SO). Dette bør gøres i god tid før du skal søge om optagelse på en videregående uddannelse i Norge idet sagsbehandlingen kan være lang.

Har du en erhvervsfaglig uddannelse og vil søge job i Norge?

Som udgangspunkt skal nordiske erhvervsfaglige uddannelser ligestilles med tilsvarende norske erhvervsfaglige uddannelser. Hvis du har fuldført en tilsvarende nordisk erhvervsfaglig uddannelse i, skal du således ikke have en særlig autorisation i Norge for at kunne udøve dit erhverv. Du bør dog være opmærksom på, at enkelte fag har regler vedrørende autorisation.

Hvis du ønsker at arbejde i Norge med en erhvervsfaglig uddannelse fra et andet nordisk land, skal du henvende dig direkte til arbejdsgiveren, når du søger job. Arbejdsgiveren kan frit vurdere, om du har de kompetencer, som de efterspørger. Hvis arbejdsgiveren ikke ved, hvad din uddannelse svarer til i Norge, eller hvis du får at vide, at du mangler kompetencer, kan du kontakte NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Har du en videregående uddannelse fra et andet nordisk land?

NOKUT (Nationalt organ for kvalitet i uddannelsen) kan foretage en generel anerkendelse af udenlandske videregående uddannelser NOKUT vurderer, om en udenlandsk videregående uddannelse er ligestillet med en grad for et norsk universitet eller en "høyskole", samt hvor mange studiepoint uddannelsen svarer til.  Visse uddannelser fra de nordiske lande er automatisk anerkendt af NOKUT. Hvis du har en af disse uddannelser, kan du nu vælge at downloade et dokument, som viser at din grad anses for at være automatisk anerkendt. Du kan bruge dokumentet med det samme over for uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere mv. Automatisk anerkendelse er en bekræftelse af, at en udenlandsk grad svarer til en norsk grad hvad angår niveau og omfang. Du kan også vælge at søge om anerkendelse af din videregående uddannelse på almindelig vis. Hvis uddannelsen bliver anerkendt, vil du få tilsendt et dokument, som du kan bruge, hvis du skal søge job i Norge.  Universiteter og "høyskoler" kan foretage en faglig anerkendelse af udenlandske videregående uddannelser, som kan sammenlignes med de grader og studieprogrammer, som de selv tilbyder. Du kan få yderligere information ved at kontakte den uddannelsesinstitution eller de uddannelsesinstitutioner, som er relevante for dig.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.