Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge
Her finner du informasjon om godkjenning av utenlandsk utdanning og kvalifikasjoner i Norge.

Norden er et åpent utdannings- og arbeidsmarkedsområde, og nordiske borgere skal kunne benytte seg av dette. Her finner du informasjon om godkjenning av utenlandsk utdanning og kvalifikasjoner i Norge.

Har du videregående utdanning og vil søke høyere utdanning i Norge?

De nordiske landene godkjenner hverandres videregående utdanninger. Har du fullført en allmennfaglig videregående utdanning (gymnasutdanning) i et annet nordisk land, og denne utdanningen gir generell adgang til universiteter og høgskoler i dette landet, oppfyller du kravene til generell studiekompetanse, og kan søke høyere utdanning i Norge. Noen høyere utdanninger har bestemte fagkrav i tillegg til generell studiekompetanse.

Er du likevel usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du be om å få utdanningen din vurdert ved Samordna opptak. Dette bør du gjøre i god tid før du skal søke høyere utdanning i Norge, da det kan ta lang tid å få utdanningen vurdert.

Har du yrkesfaglig utdanning og vil søke jobb i Norge?

I utgangspunktet skal nordiske yrkesfaglige utdanninger som tilsvarer norske yrkesfaglige utdanninger, gjelde på lik linje. Har man en tilsvarende nordisk yrkesfaglig utdanning skal man derfor som regel ikke trenge trenge spesiell autorisasjon i Norge for å kunne utøve yrket. Vær likevel klar over at enkelte fag har autorisasjonsregler.

Dersom du ønsker å jobbe i Norge med en yrkesfaglig utdanning fra et annet nordisk land, skal du henvende deg direkte til arbeidsgiveren og søke om jobb. Arbeidsgiveren står fritt til å vurdere om du har den kompetansen de trenger. Dersom arbeidsgiver ikke vet hva din utdanning tilsvarer i Norge, eller du får vite at du mangler kompetanse, kan du forhøre deg med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). 

Har du høyere utdanning fra et annet nordisk land?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) kan gi generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. HK-dir vurderer om en utenlandsk høyere utdanning er likestilt med en norsk universitets-/høyskolegrad, og hvor mange studiepoeng utdanningen tilsvarer.  Noen utdanninger fra de nordiske landene er automatisk godkjent av HK-dir. Hvis du har en av disse utdanningene, kan du nå velge å laste ned et dokument som viser at graden din regnes som automatisk godkjent og som du umiddelbart kan bruke overfor læresteder, arbeidsgivere mv. Automatisk godkjenning er en bekreftelse på at en utenlandsk grad i nivå og omfang er likestilt med en norsk grad. Du kan også velge å søke om godkjenning av din høyere utdanning på ordinært vis. Blir utdanningen din godkjent, vil du få tilsendt et godkjenningsdokument som du kan benytte om du skal søke på stillinger i Norge.  Universitetene og høyskolene kan også gi en faglig godkjenning av utenlandsk høyere utdanning som er jevngod med grader og studieprogram de selv tilbyr. For mer informasjon kan du ta kontakt med det/de lærestedene som er aktuelle for deg.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.