Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Sverige

Lærer med elever ved computer
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Læs om at få anerkendt dine uddannelseskvalifikationer i Sverige.

Sverige anerkender uddannelser fra de andre nordiske lande. Har du en uddannelse fra et andet nordisk land, kan du derfor få den anerkendt når du søger ind på en uddannelse, søger optagelse til at fortsætte dine studier eller ønsker at få godskrevet dine studieperioder fra hjemlandet i Sverige.

Har du taget en ungdomsuddannelse i et andet nordisk land, kan du søge ind på en videregående uddannelse i Sverige på samme vilkår som studerende med en eksamen fra en svensk ungdomsuddannelse.

Har du tidligere gennemført kurser på en videregående uddannelse i et andet nordisk land, kan du søge om at få ét eller flere fag godskrevet som led i en ny uddannelse i Sverige.

Hvis du har en udenlandsk uddannelse og vil studere i Sverige, skal du kontakte det universitet eller den högskola hvor du vil studere. Uddannelsesinstitutionen kan give dig information om uddannelser og hvordan du søger ind på en uddannelse.

Anerkendelse af faglige kvalifikationer

Arbejde i udlandet med en eksamen fra Sverige

YH-uddannelser der er mindst et år lange afsluttes med en Yrkeshögskoleexamen. Uddannelser der er mindst to år lange afsluttes med en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Det er en nationalt godkendt og kvalitetssikret eksamen, der er velkendt hos de fleste virksomheder.

Det er en god idé at undersøge om den svenske uddannelse er godkendt i dit hjemland, hvis du planlægger at arbejde dér, når du er færdig med din uddannelse i Sverige.

For at finde ud af om den svenske uddannelse er godkendt i dit hjemland, kan du kontakte myndigheden i dit hjemland:

Du kan også kontakte en EURES-vejleder for mere information.

Hvis du vil studere eller arbejde i EU, kan du få et Europas-tillæg til din YH-eksamen. Europasset består af flere dokumenter der skal gøre det lettere for dig som studerende eller arbejdstager at tydeliggøre dine færdigheder og kompetencer i hele Europa. Med et Europas kan du søge job med din YH-eksamen i hele Europa.

Du finder mere information om Europasset på Yrkeshögskolans webside.

Anerkendelse af erhvervskvalifikationer i Sverige

Hvis du vil arbejde i et andet nordisk land end der hvor du tog din erhvervsuddannelse, kan du få brug for at få dine erhvervskvalifikationer (uddannelse og erhvervserfaring) anerkendt, så du kan arbejde i landet.

Du skal have dine erhvervskvalifikationer officielt anerkendt, hvis dit erhverv er lovreguleret i det nye land.

Du bør altid spørge myndighederne i det land, hvor du vil arbejde om dit erhverv er lovreguleret eller ej.

Nogle erhverv er lovregulerede i Sverige. Det betyder at du skal have en autorisation for at arbejde i Sverige.

Myndighederne kan bede dig om certificerede kopier for at bevise relevante dokumenters ægthed og autoriserede oversættelser af dokumenter, som for eksempel kvalifikationsbeviser.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.