Erkännande av utländsk utbildning i Sverige

Lærer med elever ved computer
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Här kan du läsa om att få din utbildning erkänd i Sverige.

Sverige erkänner utbildningar från de andra nordiska länderna. Har du en utbildning från ett annat nordiskt land kan du därför få den erkänd när du söker till en utbildning, vill fortsätta dina studier eller vill kunna tillgodoräkna dina studier från hemlandet i Sverige.

Om du har en gymnasieutbildning från ett annat nordiskt land kan du söka till högre utbildning i Sverige på samma villkor som personer med en examen från ett svenskt gymnasium.

Om du tidigare har gått kurser på en högre utbildning i ett annat nordiskt land kan du ansöka om att få ett eller flera ämnen tillgodoräknade som en del av en ny utbildning i Sverige.

Om du har en utländsk utbildning och vill studera i Sverige ska du kontakta det universitet eller den högskola som du vill studera på. Utbildningsinstitutionen kan ge dig information om utbildningar och hur du söker till en utbildning.

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Arbeta utomlands med en examen från Sverige

YH-utbildningar som varar i minst ett år avslutas med en yrkeshögskoleexamen. Utbildningar som varar i minst två år avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Det är en nationellt godkänd och kvalitetssäkrad examen som är välkänd hos de flesta företag.

Du bör undersöka om den svenska utbildningen är godkänd i ditt hemland ifall du planerar att arbeta där när du är färdig med din utbildning i Sverige.

För att ta reda på om den svenska utbildningen är godkänd i ditt hemland kan du kontakta berörd myndighet i ditt hemland:

Du kan också kontakta en Eures-rådgivare för mer information.

Om du vill studera eller söka arbete inom EU kan du få ett Europass-tillägg till din yrkeshögskoleexamen. Europasset består av flera dokument som ska göra det lättare för dig som student eller arbetstagare att beskriva dina färdigheter och kompetenser. Med Europass-tillägget i din YH-examen kan du söka jobb i hela Europa.

Du hittar mer information om Europasset på yrkeshögskolans webbplats.

Erkännande av yrkeskvalifikationer i Sverige

Om du vill arbeta i ett annat nordiskt land än där du tog din yrkesexamen kan det hända att du måste få dina yrkeskvalifikationer (utbildning och arbetserfarenhet) erkända för att kunna arbeta i landet.

Du måste ha dina yrkeskvalifikationer officiellt erkända om ditt yrke är reglerat i det nya landet.

Du bör alltid fråga myndigheterna i det land du vill arbeta i om ditt yrke är reglerat eller inte.

Vissa yrken är reglerade i Sverige. Det innebär att du behöver auktorisation för att utöva dem i Sverige.

Myndigheterna kan begära bestyrkta kopior för att bevisa relevanta dokuments äkthet och auktoriserade översättningar av dokument såsom kompetensintyg.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.