Arbejde som sygeplejerske i Norge

Sykepleier med pasient
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du læse om, hvordan sygeplejersker med uddannelse fra et andet nordisk land kan få arbejde i Norge.

Autorisation for at kunne arbejde som sygeplejerske i Norge

I Norge er enkelte erhverv lovregulerede, og det kræver derfor en autorisation at kunne udøve dem. Sygeplejersker er omfattet af dette krav. Helsedirektoratet har ansvaret for autorisation til sygeplejersker i Norge. Er du uddannet sygeplejerske i et andet land og ønsker at arbejde i Norge, skal du derfor søge om autorisation hos Helsedirektoratet.

Norge har ingen særlig autorisation for specialsygeplejersker.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, når du søger om autorisation eller licens. Der skal også vedlægges en række dokumenter til din ansøgning. Dokumenter, som er skrevet på et skandinavisk sprog (dansk, norsk eller svensk) eller engelsk skal ikke oversættes.

Det er arbejdsgiverens ansvar at kontrollere, at autorisationen er gyldig ved ansættelse af sundhedspersonale. 

Hvor arbejder sygeplejersker i Norge?

De mest almindelige arbejdspladser for sygeplejersker er på sygehuse og inden for sundheds- og plejesektoren i kommunerne, for eksempel på sygehjem, på ældrecentre, i hjemmeplejen, i bedriftssundhedstjenester, i psykiatrien, i skolesundhedstjenesten og i sundhedscentre (helsestasjoner). Nogle sygeplejersker arbejder med forskning og undervisning eller i hjælpeorganisationer.

Norge er opdelt i fire regionale sundhedsmyndigheder (helseforetak): Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord. Hver af disse sundhedsmyndigheder står for driften af sygehusene i de pågældende områder. På de enkelte sundhedsmyndigheders netsteder, kan du finde en oversigt over, og links til, de forskellige sygehuse. Desuden findes information til jobsøgende.

I Norge er det kommunerne, som har ansvaret for at sikre gode plejetilbud til ældre og andre, som har brug for pleje. Derfor er der også mange kommuner, der ansætter sundhedspersonale. 

Hvor finder du job som sygeplejerske i Norge?

Du kan finde jobannoncer for hele landet på Arbeids- og velferdsetatens (NAV) netsted. Udlændinge kan også finde ledige job som sygeplejerske i Norge via EURES-tjenesten i hjemlandet.

Eftersom kommunerne har ansvaret for en række sundheds- og plejetilbud i Norge, er det også en god idé at tjekke de ledige stillinger på de forskellige kommuners netsteder.

En anden måde at søge job på er at benytte et privat vikar- eller rekrutteringsbureau eller ved at henvende dig direkte til mulige arbejdsgivere. Der findes også vikar- og rekrutteringsbureauer, som har specialiseret sig i at skaffe medarbejdere inden for sundheds- og plejeområdet.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.