Jobbe som sykepleier i Norge

Sykepleier med pasient
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du lese om hvordan du som er sykepleier med utdanning fra et annet nordisk land, kan skaffe deg jobb i Norge.

Autorisasjon for å kunne jobbe som sykepleier i Norge

I Norge er enkelte yrker lovregulerte, og krever derfor autorisasjon for å kunne utøves. Sykepleier er et slikt lovregulert yrke. Det er Helsedirektoratet som har ansvaret for autorisasjon til sykepleiere i Norge. Er du utdannet sykepleier i et annet land, og ønsker jobb i Norge, må du derfor søke om autorisasjon hos Helsedirektoratet.

Norge har ingen egen autorisasjon for spesialsykepleiere.

Når du søker om autorisasjon eller lisens må du fylle ut et søknadskjema. Det er også en rekke dokumenter som må legges ved søknaden din. Dokumenter som er skrevet på et skandinavisk språk (dansk, norsk eller svensk), eller engelsk, trenger ikke å bli oversatt.

Det er arbeidsgivers ansvar å kontrollere at en autorisasjon er gyldig når de ansetter helsepersonell. 

Hvor jobber sykepleiere i Norge?

De vanligste arbeidsplassene for sykepleiere er på sykehus og i helse- og omsorgstjenester i kommunene, for eksempel ved sykehjem, eldrehjem, i hjemmetjenesten, bedriftshelsetjenester, innen psykisk helsevern, i skolehelsetjenesten og ved helsestasjoner. Noen sykepleiere jobber med forskning og undervisning, eller i hjelpeorganisasjoner.

Norge er organisert i fire regionale helseforetak: Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord. Hvert av disse helseforetakene driver sykehus innenfor sine områder. På de enkelte helseforetakenes nettsider, finner du oversikt og lenker til de ulike sykehusene, og det finnes også informasjon til jobbsøkere.

I Norge er det kommunene som har ansvaret for å sikre et godt pleietilbud for eldre og andre som trenger omsorg. Mange kommuner ansetter derfor også helsepersonell. 

Hvor finner du jobb som sykepleier i Norge?

Du finner utlyste stillinger for hele landet på Arbeids- og velferdsetaten, NAV, sine nettsider. For utlendinger er det også mulig å gå via EURES-tjenesten i hjemlandet for å finne jobb som sykepleier i Norge.

I og med at det er kommunene som har ansvaret for en rekke helse- og omsorgstjenester i Norge, er det også lurt å sjekke ledige stillinger på de ulike kommunenes nettsider.

En annen mulighet for å lete etter jobb er å benytte et privat formidlings- og rekrutteringsbyrå, eller ta direkte kontakt med mulige arbeidsgivere. Det finnes også formidlings- og rekrutteringsbyråer som spesialiserer seg på å skaffe medarbeidere innenfor helse- og omsorgstjenesten.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.