Jobba som sjuksköterska i Norge

Sykepleier med pasient
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Här kan du läsa om hur du som är sjuksköterska utbildad i ett annat nordiskt land kan få jobb i Norge.

Auktorisation för att kunna jobba som sjuksköterska i Norge

I Norge regleras vissa yrken enligt lag och kräver därför auktorisation för att få utövas. Sjuksköterska är ett sådant reglerat yrke. Helsedirektoratet har ansvaret för auktorisation av sjuksköterskor i Norge. Om du är utbildad till sjuksköterska i ett annat land och vill arbeta i Norge måste du därför ansöka om auktorisation hos Helsedirektoratet.

Norge har ingen auktorisation för specialsjuksköterskor.

När du ansöker om auktorisation eller licens måste du fylla i ett ansökningsformulär. Du ska också bifoga ett antal dokument till din ansökan. Dokument som är skrivna på ett skandinaviskt språk (danska, norska eller svenska) eller engelska behöver inte översättas.

Det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera att en auktorisation är giltig vid anställning av vårdpersonal.

Var arbetar sjuksköterskor i Norge?

De vanligaste arbetsplatserna för sjuksköterskor är på sjukhus samt inom vård- och omsorgstjänster i kommunerna, till exempel på sjukhem, äldreboenden, inom hemtjänsten, företagshälsovården, psykiatrin, skolhälsan och på vårdcentraler. Några sjuksköterskor arbetar med forskning och undervisning, eller inom hjälporganisationer.

Norge är indelat i fyra regionala hälsoföretag (helseforetak): Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt och Helse Nord. Vart och ett av dessa hälsoföretag driver sjukhus inom sina områden. På de enskilda hälsoföretagens webbplatser hittar du en översikt över och länkar till de olika sjukhusen, och där finns det även information för jobbsökande.

I Norge är det kommunerna som har ansvaret för att se till att det finns ett bra vårdutbud för äldre och andra som behöver omsorg. Många kommuner anställer därför också vårdpersonal.

 

Var hittar du jobb som sjuksköterska i Norge?

Du hittar utlysta tjänster i hela landet på Arbeids- og velferdsetaten NAV:s webbsidor. För utlänningar är det också möjligt att gå via Eures-tjänsten i hemlandet för att hitta jobb som sjuksköterska i Norge.

I och med att det är kommunerna som har ansvaret för många vård- och omsorgstjänster i Norge är det också bra att titta efter lediga tjänster på de olika kommunernas webbplatser.

En annan möjlighet när det gäller att leta efter jobb är att använda en privat förmedlings- och rekryteringsbyrå eller att ta direktkontakt med potentiella arbetsgivare. Det finns också förmedlings- och rekryteringsbyråer som specialiserar sig på att skaffa medarbetare inom vård- och omsorgstjänsterna.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.