Barselsorlov i Grønland

Mother with baby in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du læse om ret til orlov ved barsel og adoption i Grønland.

Når I får børn, har I som forældre ret til orlov fra jeres arbejde efter fødslen. Det samme gælder, hvis I adopterer eller får børn i pleje. Der er dog forskel på længden af orlov.

Du må ikke arbejde eller afholde ferie, mens du er på barselsorlov. Genoptager du dit arbejde eller afholder du opsparet ferie fra din arbejdsplads, afbrydes din orlov.

Orlov ved fødsel

Moderen

Som mor har du ret til barselsorlov fra 2 uger op til forventet fødsel og indtil 15 uger efter fødslen. Ved fødsel af tvillinger kan du – afhængigt af din overenskomst – få forlænget din barselsorlov til 19 uger efter fødslen.

Har du en problematisk graviditet, eller vurderer din læge, at dit arbejde kan medføre en risiko for dit eller dit barns helbred, har du mulighed for at begynde barselsorloven tidligere end 2 uger før forventet fødsel. Ligeledes kan barselsorloven forlænges, hvis dit barn bliver indlagt på sygehuset under barslen eller ikke bliver udskrevet efter den normale indlæggelsesperiode efter fødslen.

Faderen

Som far har du ret til barselsorlov i 3 uger inden for de første 15 eller 19 uger efter barnets/tvillingernes fødsel.

Orlov ved adoption

Skal du adoptere et barn, har du samme ret til at afholde orlov som ved fødsel. Dog kan du ikke holde orlov 2 uger før forventet fødsel.

Skal I adoptere et barn i Grønland, kan I holde orlov fra 1 uge før modtagelsen af barnet. Skal I adoptere et barn fra udlandet, kan I holde orlov fra 3 uger før modtagelsen. Skal I have orlov ved adoption fra udlandet, skal adoptionen være formidlet af en godkendt adoptionsorganisation eller der skal være tale om familiesammenføring.

I har kun ret til 1-3 ugers orlov før modtagelsen af barnet, hvis det er et barn, I ikke kender i forvejen.

Efter I har modtaget barnet, har I tilsammen ret til 15 ugers orlov ved 1 barn, eller 19 ugers orlov ved flere børn. Heraf kan I holde 3 ugers orlov sammen. Resten af orloven skal I fordele mellem jer.

Orlov ved plejebørn

Bliver et barn under 3 år anbragt i familiepleje for mere end et år, kan kommunen bevilge en særlig orlov til plejeforældrene i forbindelse ved modtagelsen af barnet.

Bliver et barn mellem 3 og 12 år anbragt i familiepleje for mere end et år, kan orloven vare op til 2 uger.

Forældreorlov

Umiddelbart efter barselsorlov har I tilsammen ret til 21 ugers forældreorlov – 25 uger ved tvillinger. Forældreorlov kan holdes på skift af mor og far, men ikke samtidig af både mor og far. Ønsker man at holde fri sammen under forældreorlov, skal den ene forælder i stedet holde ferie.

Regler om forældreorlov gælder både ved fødsel og adoption.

 

Hvordan søger du om orlov?

Du skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du planlægger at afholde barselsorlov.

Som kvinde skal du informere din arbejdsgiver om planlagt barselsorlov senest 13 uger før forventet fødsel. Senest 12 uger efter fødslen skal du fortælle din arbejdsgiver, hvornår du begynder på arbejde igen.

Som mand skal du fortælle din arbejdsgiver om planlagt barselsorlov senest 4 uger før forventet afholdelse af orloven. Det skal ske inden for de første 12 uger efter fødslen.

Har du ret til indkomst under barselsorlov?

Er du lønmodtager, ledig, under uddannelse eller selvstændig har du ret til at få ydelse under barsel. Det varierer, hvad du kan få udbetalt.

Læs mere om barselsdagpenge her:

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.