Bil i Danmark

Bil i Danmark
Hvad skal du vide når du flytter til Danmark med din bil eller andet køretøj? Læs om indregistrering, registreringsafgift, bilforsikring, kørekort og færdselsregler i Danmark.

Som hovedregel skal din bil være indregistreret i Danmark hvis du bor i landet. Når du bor i Danmark og ejer en dansk indregistreret bil, skal du også tegne en lovpligtig forsikring i Danmark. 

Indregistrering af bil når du flytter til Danmark

Når du flytter til Danmark, skal din bil eller motorcykel indregistreres i Danmark og have danske nummerplader. Du skal betale registreringsafgift for at få danske nummerplader. Du har 30 dage til at få køretøjet indregistreret.

For at få dit køretøj indregistreret skal du gennemgå fem trin:

 1. Giv Motorstyrelsen besked.
 2. Få synet din bil eller motorcykel.
 3. Bed om en værdifastsættelse i Motorregistret eller via en privat operatør.
 4. Betal registreringsafgift.
 5. Få køretøjet registreret i Motorregistret, og køb nye nummerplader.

Du kan læse mere om hvad du skal gøre, på Motorstyrelsens hjemmeside.

Told og moms på køretøj når du flytter til Danmark

Fra et EU-land

Når du flytter til Danmark fra et andet EU-land, skal du ikke betale told af dit køretøj. Hvis køretøjet er nyt, skal du dog betale moms på 25 %.

Fra et land uden for EU

Når du importerer et køretøj fra et land uden for EU (blandt andet Island og Norge), skal du som hovedregel betale told og moms. Tolden er 10 % og momsen 25 % af køretøjets fakturapris, fragt uden for EU og omkostninger. I nogle tilfælde, for eksempel hvis køretøjet er flyttegods, kan køretøjet importeres told- og momsfrit eller til en told- eller momssats der er lavere end 10 %.

Refundering af dele af registreringsafgiften når du flytter fra Danmark

Du kan i mange tilfælde få registreringsafgift tilbage når du har ført dit køretøj ud af Danmark, og køretøjet er afmeldt i Motorregistret. Eksportgodtgørelsen kan ikke overstige den registreringsafgift der oprindelig er betalt af køretøjet. Du kan læse mere på Motorstyrelsens hjemmeside.

At køre i udenlandsk registreret bil i Danmark

Du må som hovedregel ikke køre i et køretøj med udenlandske plader når du selv bor i Danmark. Flytter du til Danmark og har en bil på udenlandske plader, skal du registrere bilen i Danmark senest 30 dage efter at du er flyttet til landet.

Har du bopæl i flere lande, kan Motorstyrelsen afgøre hvor du er hjemmehørende.

Er du i tvivl om hvor længe du skal være her, eller hvor du er hjemmehørende, kan du søge Motorstyrelsen om tilladelse til at køre i Danmark på udenlandske nummerplader.

Du kan dog få lov at køre på udenlandske plader i en begrænset periode, hvis du:

 • importerer et køretøj
 • har lånt et køretøj på et udenlandsk autoværksted fordi din egen bil skal til service i udlandet
 • skal teste udstyr til køretøjer eller teste et udenlandsk registreret køretøj. Testen skal være erhvervsmæssig. Du kan altså ikke søge om tilladelse hvis du som privatperson vil prøvekøre et køretøj som du overvejer at købe. 

I disse tre tilfælde skal du give Motorstyrelsen besked via formularen "Kørsel i Danmark på udenlandske plader" på skat.dk inden du krydser grænsen til Danmark.

Bilforsikring

Hvis du har en bil, motorcykel eller knallert der kører på offentlig vej, er det lovpligtigt at køretøjet er ansvarsforsikret. Forsikringen dækker hvis du som ejer eller bruger af et køretøj forvolder skade på andre. 

Det er frivilligt om du ud over ansvarsforsikringen vil kaskoforsikre din bil. Har du lånt penge til bilen eller købt den på afbetaling, vil det dog normalt være et krav fra forsikringsselskabet, at bilen er kaskoforsikret. I princippet dækker en kaskoforsikring enhver skade der sker på køretøjet samt tyveri.

Du kan læse mere om forsikringer på borger.dk og hos Forsikringsoplysningen.

Periodisk syn

Din bil skal gennemgå et periodisk syn. Et periodisk syn er et kontroltjek af at dit køretøj lever op til de gældende regler for godkendelse og syn af køretøjer. 

De to overordnede formål med bilsyn er at sikre:

 • forhold der vedrører færdselssikkerhed, som for eksempel kontrol af styretøj, dæk, lygter, blinklys, reflekser og bærende dele som blandt andet hjulophæng og støddæmpere
 • de miljømæssige forhold, som for eksempel kontrol af røg, kulilte og støj.

Hvornår dit køretøj skal til syn, afhænger af hvilken type køretøj du har. For eksempel skal en almindelig personbil til periodisk syn fire år efter den er blevet indregistreret første gang, og herefter hvert andet år.

Færdselsstyrelsen sender dig en indkaldelse til periodisk syn otte uger inden synsfristen. Når du har modtaget en indkaldelse til bilsyn, skal du selv kontakte en synsvirksomhed som kan foretaget synet.

Kørekort

Du skal have et gyldigt kørekort for at køre bil, lastbil, bus, stor knallert eller motorcykel i Danmark. Du skal også have et kørekort for at køre med et stort påhængskøretøj. Hvis du er 15-17  år gammel, skal du have kørekort for at køre på lille knallert.

Du kan læse om hvilke kørekort der er gyldige i Danmark, hvordan du kan tage og forny kørekort i Danmark, og hvordan du kan bytte et udenlandsk kørekort til et dansk, på Info Nordens side om kørekort i Danmark.

Færdselsregler

Fartgrænser

Fartgrænserne gælder for personbiler, varebiler og motorcykler, mens der er særlige regler for lastbiler, busser og personbiler, der har tilkoblet påhængsvogn, som for eksempel campingvogn. De generelle fartgrænser i Danmark er:

 • 50 km/t i tættere bebygget område
 • 80 km/t uden for tættere bebygget område
 • 130 km/t på motorvej.

Sommer- og vinterdæk

Der er ikke krav om at man skal bruge vinterdæk om vinteren i Danmark. Pigdæk er tilladt fra den 1. november til den 15. april.

Promillegrænser

Du må ikke køre i bil hvis du har en alkoholpromille på mere end 0,5. Du kan blive dømt for spirituskørsel selv om din promille er under 0,5 hvis politiet vurderer at du ikke kan køre bil på betryggende vis. 

Vejafgifter

I Danmark betales ikke vejafgifter, men der skal betales broafgift for at køre over Storebæltsbroen og Øresundsbron.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om import og eksport af biler, eller om at bruge udenlandsk bil i Danmark, skal du kontakte Motorstyrelsen.

Hvis du har spørgsmål om periodiske syn, skal du kontakte Færdselsstyrelsen.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.