Bil i Danmark

Bil i Danmark
Les om reglene for å importere kjøretøy fra utlandet og om å bruke utenlandsk kjøretøy i Danmark.

Hvis du bor i Danmark, må bilen din være registrert i landet.

Import av kjøretøy

På skat.dk finner du en veiledning om toll, moms og registrering når du vil importere et kjøretøy fra utlandet.

Midlertidig opphold og utenlandske nummerskilt

På skat.dk finner du reglene for å bruke utenlandskregistrerte kjøretøy i Danmark.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.