Bil i Danmark

Bil i Danmark
Hva må du vite når du flytter til Danmark med bil eller annet kjøretøy? Les om registrering, registreringsavgift, bilforsikring, førerkort og trafikkregler i Danmark.

Som hovedregel skal bilen din være registrert i Danmark hvis du bor i landet. Når du bor i Danmark og eier en danskregistrert bil, må du også tegne en lovpålagt forsikring i Danmark. 

Registrering av bil når du flytter til Danmark

Når du flytter til Danmark, skal bilen eller motorsykkelen din registreres i Danmark og ha danske nummerskilt. Du må betale registreringsavgift for å få danske nummerskilt. Du har 30 dager til å få kjøretøyet registrert.

For å få kjøretøyet registrert må du gjennom fem trinn:

 1. Gi beskjed til Motorstyrelsen
 2. Få kontrollert bilen eller motorsykkelen
 3. Be om en verdifastsettelse i Motorregistret eller via en privat operatør
 4. Betal registreringsavgift
 5. Få registrert kjøretøyet i Motorregistret og kjøp nye nummerskilt

Du kan lese mer om hva du må gjøre, på Motorstyrelsens hjemmeside.

Toll og mva. på kjøretøy når du flytter til Danmark

Fra et EU-land

Når du flytter til Danmark fra et annet EU-land, skal du ikke betale toll for kjøretøyet ditt. Hvis kjøretøyet er nytt, må du imidlertid betale mva. på 25 %.

Fra et land utenfor EU

Når du importerer et kjøretøy fra et land utenfor EU (blant annet Island og Norge), må du som hovedregel betale toll og mva. Tollen er 10 % og mva. 25 % av kjøretøyets fakturapris, frakt utenfor EU og omkostninger. I noen tilfeller, for eksempel hvis kjøretøyet er flyttegods, kan kjøretøyet importeres toll- og mva.-fritt eller til en toll- eller mva.-sats som er lavere enn 10 %.

Refusjon av deler av registreringsavgiften når du flytter fra Danmark

Du kan i mange tilfeller få registreringsavgift tilbake når du har ført kjøretøyet ditt ut av Danmark og kjøretøyet er utmeldt av Motorregistret. Eksportgodtgjørelsen kan ikke overstige registreringsavgiften som opprinnelig er betalt for kjøretøyet. Du kan lese mer på Motorstyrelsens hjemmeside.

Å kjøre med utenlandskregistrert bil i Danmark

Som hovedregel kan du ikke kjøre i et kjøretøy med utenlandske nummerskilt når du selv bor i Danmark. Flytter du til Danmark og har en bil med utenlandske nummerskilt, må du registrere bilen i Danmark senest 30 dager etter at du har flyttet til landet.

Har du bolig i flere land, kan Motorstyrelsen avgjøre hvor du er hjemmehørende.

Er du i tvil om hvor lenge du skal være her, eller hvor du er hjemmehørende, kan du søke Motorstyrelsen om tillatelse til å kjøre i Danmark med utenlandske nummerskilt.

Du kan imidlertid få lov til å kjøre med utenlandske skilt i en begrenset periode hvis du:

 • importerer et kjøretøy
 • har lånt et kjøretøy på et utenlandsk bilverksted fordi din egen bil skal på service i utlandet
 • skal teste utstyr til kjøretøy eller teste et utenlandskregistrert kjøretøy. Testen må være i næringsøyemed. Du kan altså ikke søke om tillatelse hvis du som privatperson vil prøvekjøre et kjøretøy du overveier å kjøpe. 

I disse tre tilfellene må du gi Motorstyrelsen beskjed via skjemaet  "Kørsel i Danmark på udenlandske plader" på skat.dk før du krysser grensen til Danmark.

Bilforsikring

Hvis du har en bil, motorsykkel eller moped som kjører på offentlig vei, er det lovpålagt at kjøretøyet er ansvarsforsikret. Forsikringen dekker det hvis du som eier eller bruker av et kjøretøy forvolder skade på andre. 

Det er frivillig om du i tillegg til ansvarsforsikringen vil kaskoforsikre bilen din. Har du lånt penger til bilen eller kjøpt den på avbetaling, vil det imidlertid normalt være et krav fra forsikringsselskapet at bilen er kaskoforsikret. I prinsippet dekker en kaskoforsikring enhver skade som skjer på kjøretøyet, samt tyveri.

Du kan lese mer om forsikringer på borger.dk og hos Forsikringsoplysningen.

Periodisk kontroll

Bilen din må gjennom periodisk kontroll. En periodisk kontroll er en sjekk av at kjøretøyet ditt oppfyller gjeldende regler for godkjenning og kontroll av kjøretøyer. 

De to overordnede formålene med kontrollen er å sikre:

 • forhold som gjelder trafikksikkerhet, som for eksempel kontroll av styring, dekk, lykter, blinklys, reflekser og bærende deler som blant annet hjuloppheng og støtdempere
 • miljømessige forhold, som for eksempel kontroll av eksos, kullos og støy

Typen kjøretøy avgjør når kjøretøyet skal til kontroll. For eksempel skal en alminnelig personbil til periodisk kontroll fire år etter at den ble registrert første gang, og deretter annethvert år.

Færdselsstyrelsen sender deg en innkalling til periodisk kontroll åtte uker før fristen. Når du har mottatt innkalling til kjøretøykontroll, må du selv kontakte en kontrollstasjon som kan foreta kontrollen.

Førerkort

Du må ha gyldig førerkort for å kjøre bil, lastebil, buss, stor moped og motorsykkel i Danmark. Du må også ha førerkort for å kjøre med stor tilhenger. Hvis du er 15–17 år gammel, må du ha førerkort for å kjøre liten moped.

Du kan lese om hvilke førerkort som er gyldige i Danmark, hvordan du kan ta og fornye førerkort i Danmark, og hvordan du kan bytte et utenlandsk førerkort i et dansk, på Info Nordens side om førerkort i Danmark.

Trafikkregler

Fartsgrenser

Fartsgrensene gjelder for personbiler, varebiler og motorsykler, mens det er egne regler for lastebiler, busser og personbiler som har tilkoblet tilhenger, som for eksempel campingvogn. De generelle fartsgrensene i Danmark er:

 • 50 km/t i tettbygd strøk
 • 80 km/t utenfor tettbygd strøk
 • 130 km/t på motorvei

Sommer- og vinterdekk

Det er ikke krav om at man skal bruke vinterdekk om vinteren i Danmark. Piggdekk er tillatt fra 1. november til 15. april.

Promillegrenser

Du kan ikke kjøre bil hvis du har en alkoholpromille på mer enn 0,5. Du kan bli dømt for fyllekjøring selv om promillen er under 0,5, hvis politiet vurderer at du ikke kan kjøre bil på betryggende vis. 

Veiavgifter

I Danmark betales det ikke veiavgifter, men du må betale bruavgift for å kjøre over Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Hvis du har spørsmål om import og eksport av biler, eller om å bruke utenlandsk bil i Danmark, kontakter du Motorstyrelsen.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.