Bil i Danmark

Bil i Danmark
Vad behöver du veta när du flyttar till Danmark med din bil eller annat fordon? Här kan du läsa om registrering av fordon, registreringsavgift, bilförsäkring, körkort och trafikregler i Danmark.

I regel måste din bil vara registrerad i Danmark om du bor i landet. När du bor i Danmark och äger en danskregistrerad bil ska du också teckna en obligatorisk försäkring i Danmark. 

Registrering av bil när du flyttar till Danmark

När du flyttar till Danmark måste din bil eller motorcykel registreras i Danmark och ha danska registreringsskyltar. För att få danska registreringsskyltar ska du betala en registreringsavgift. Du har 30 dagar på dig att registrera fordonet.

För att få ditt fordon registrerat ska du gå igenom följande fem steg:

 1. Meddela Motorstyrelsen.
 2. Besiktiga din bil eller motorcykel.
 3. Be att få en värdering i Motorregistret eller via en privat aktör.
 4. Betala registreringsavgift.
 5. Få fordonet registrerat i Motorregistret och köp nya registreringsskyltar.

Du kan läsa mer om vad du ska göra på skat.dk.

Tull och moms på fordon när du flyttar till Danmark

Från ett EU-land

När du importerar ett fordon från ett annat EU-land behöver du inte betala tull. Om fordonet är nytt ska du dock betala moms på 25 procent.

Från ett land utanför EU

Når du importerar ett fordon från ett land utanför EU (till exempel Island eller Norge) ska du i regel betala tull och moms. Tullen är 10 procent och momsen 25 procent av fordonets fakturapris, frakt och omkostnader. I vissa fall, till exempel om fordonet är flyttgods, kan det importeras tull- och momsfritt eller till en tull- eller momssats som är lägre än 10 procent.

Återbetalning av en del av registreringsavgiften när du flyttar från Danmark

Du kan få tillbaka registreringsavgiften när du har tagit ditt fordon ut ur Danmark och fordonet avregistrerats i Motorregistret. Exportersättningen kan inte överstiga den registreringsavgift som ursprungligen har betalats för fordonet. Du kan läsa mer på skat.dk.

Att köra en utlandsregistrerad bil i Danmark

I regel får du inte köra ett fordon med utländska skyltar när du bor i Danmark. Om du flyttar till Danmark och har en bil med utländska skyltar måste du registrera bilen i Danmark senast 30 dagar efter att du har flyttat till landet.

Om du är bosatt i flera länder kan Motorstyrelsen avgöra var du har din hemvist.

Om du är osäker på hur länge du ska vara i Danmark, eller var du har din hemvist, kan du hos Motorstyrelsen ansöka om tillstånd att få köra i Danmark med utländska registreringsskyltar.

Du kan dock få köra med utländska skyltar under en begränsad tid om du

 • importerar ett fordon
 • har lånat ett fordon från en utländsk verkstad eftersom din egen bil är på service utomlands
 • ska testa fordonsutrustning eller testa ett utlandsregistrerat fordon. Testet ska vara yrkesmässigt. Du kan alltså inte ansöka om tillstånd om du som privatperson vill provköra ett fordon som du funderar på att köpa. 

I dessa tre fall ska du informera Motorstyrelsen via formuläret ”Kørsel i Danmark på udenlandske plader” (Att köra i Danmark med utländska skyltar) på skat.dk innan du passerar gränsen till Danmark.

Bilförsäkring

Om du kör bil, motorcykel eller moped på allmän väg måste fordonet vara ansvarsförsäkrat. Försäkringen täcker skada som du som ägare eller användare av ett fordon orsakar andra. 

Utöver ansvarsförsäkringen kan du skaffa dig en frivillig kaskoförsäkring för din bil. Om du har lånat pengar till bilen eller köpt den på avbetalning är det vanligtvis ett krav från försäkringsbolaget att bilen är kaskoförsäkrad. En kaskoförsäkring täcker i princip alla skador som uppstår på fordonet samt stöld.

Du kan läsa mer om försäkringar på borger.dk och hos Forsikringsoplysningen.

Periodisk besiktning

Din bil måste genomgå en periodisk besiktning. En periodisk besiktning är en kontroll av att ditt fordon uppfyller gällande regler för godkännande och besiktning av fordon. 

De två övergripande syftena med bilbesiktning är att säkerställa

 • förhållanden som rör trafiksäkerhet, såsom kontroll av styrning, däck, lampor, blinkers, reflexer och bärande delar som hjulupphängning och stötdämpare
 • miljöförhållandena, såsom kontroll av rök, kolmonoxid och buller.

När ditt fordon ska besiktigas beror på vilken typ av fordon du har. Till exempel måste en vanlig personbil besiktigas fyra år efter att den har registrerats för första gången och därefter vartannat år.

Det danska trafikverket Færdselsstyrelsen skickar dig en kallelse till periodisk besiktning åtta veckor före besiktningsfristen. När du har fått en kallelse till bilbesiktning ska du själv kontakta ett besiktningsföretag som kan utföra besiktningen.

Körkort

Du måste ha ett giltigt körkort för att köra bil, lastbil, buss, stor moped eller motorcykel i Danmark. Du måste också ha ett körkort för att dra en stor släpvagn. Om du är 15–17 år måste du ha körkort för att köra en liten moped.

På Info Nordens sida om körkort i Danmark kan du läsa om vilka körkort som är giltiga i Danmark, hur du kan ta och förnya körkort i Danmark och hur du kan byta ett utländskt körkort mot ett danskt.

Trafikregler

Hastighetsbegränsningar

Hastighetsbegränsningarna gäller för personbilar, skåpbilar och motorcyklar, medan det finns särskilda regler för lastbilar, bussar och personbilar med släp, såsom husvagn. De allmänna hastighetsbegränsningarna i Danmark är

 • 50 km/tim i ett tätbebyggt område
 • 80 km/tim utanför tätbebyggt område
 • 130 km/tim på motorväg.

Sommar- och vinterdäck

Det finns inget krav att använda vinterdäck på vintern i Danmark. Dubbdäck är tillåtna från 1 november till 15 april.

Promillegränser

Du får inte köra bil om du har en alkoholhalt i blodet som överstiger 0,5 promille. Du kan bli dömd för rattfylleri även om din alkoholhalt är under 0,5 promille om polisen bedömer att du inte kan köra säkert.

Vägavgifter

I Danmark betalar man inte vägavgifter, men en broavgift tas ut för att köra över Stora Bältbron och Öresundsbron.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du har frågor om import och export av bilar, eller om att använda utlandsregistrerad bil i Danmark, ska du kontakta Motorstyrelsen.

Om du har frågor om periodisk besiktning ska du kontakta Færdselsstyrelsen.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.