Bil på Færøerne

Bil på Færøerne
Her kan du få overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du skal have din bil ind og ud af Færøerne.

Min bil skal til Færøerne

Hvis du flytter til Færøerne, er det hovedregelen, at din bil skal indregistreres senest 14 dage efter tilflytning. Inden for samme frist på 14 dage skal bilen også til inspektion og godkendes hos Akstovan.

Inden bilen kan registreres, skal du betale registreringsafgift, CO2-afgift, vejafgift, forudbetaling for skrotning, nummerplader, og du skal tegne forsikring.

Vejafgift betales to gange årligt: 2. januar og 1. juli. Betaler du ikke til tiden, kan Akstovan opkræve yderligere beløb og hvis du undlader at betale, fjerner politiet bilens nummerplader. Afgiften er bestemt ud fra udslip af CO2, brug, vægt og drivkraft.

Hvis du skal være på Færøerne i mindre end et år, kan du søge om tilladelse hos Akstovan til fortsat kørsel på Færøerne med din udenlandsk registrerede bil. Du finder ansøgningsblanketten og vilkår for tilladelsen på Akstovan’s hjemmeside. Bl.a. skal du i så fald få din arbejdsgiver at bekræfte for Akstovan, hvor længe du skal være på Færøerne og formålet med opholdet. Du skal fremdeles betale vejafgift og forsikring i det land, du kommer fra. Og du beholder dine udenlandske nummerplader i den periode, du er på Færøerne.

Du kan få flere oplysninger om regler, fremgangsmåde, priser og andet på Akstovan’s hjemmeside https://akstovan.fo

Har du andre spørgsmål anbefales, at du sender en email til akstovan@akstovan.fo

Min bil skal ud af Færøerne

Ejer du et registreret køretøj, skal bilinspektionen Akstovan  have besked, hvis du er midlertidigt bortrejst i mere end 5 måneder. Dette skal ske senest 14 dage efter flytningen eller afrejsen.

Akstovan kan i særlige tilfælde give lov til, at køretøjet stadig er under færøsk registrering, forudsat at reglerne i ankomstlandet giver lov til det og forudsat at:

  • Den lovbestemte ansvarsforsikring er i orden
  • Vejafgiften er betalt som foreskrevet
  • Bopælsændringer er meddelt til Akstovan
  • Bilen har været igennem de lovbestemte syn

Der anbefales, at du sætter dig ind i reglerne om bilregistrering før til- eller fraflytningen finder sted.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.