Bil på Færøerne

Bil på Færøerne
Her kan du få overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du skal have din bil ind og ud af Færøerne.

Min bil skal til Færøerne

Hvis du skal være på Færøerne i mindre end et år, er det ikke krav,  at du indregistrerer bilen. Du kan i så fald få din arbejdsgiver på Færøerne at bevise for Akstovan, som er den færøske bilinspektionen, hvor længe du skal være på Færøerne.  Du skal fremdeles betale vejafgift og forsikring i det land, du kommer fra. Og du beholder nu dine udenlandske nummerplader i den periode, du er på Færøerne.

Hvis du skal være på Færøerne i en periode, som er længere end et år, og du har din bil med, skal  du indberette det til Akstovan, senest 14 dage efter tilflytning. Inden for samme frist på 14 dage skal bilen også til inspektion og godkendes på Akstovan.

Når bilen er registreret, skal du betale registreringsafgift, CO2 afgift, vejafgift, forudbetaling for skrotning, nummerplader, og du skal tegne forsikring.

Vejafgift skal betales to gange årligt: 2. januar og 1. juli. Betaler du ikke til tiden, kan Akstovan  opkræve yderligere beløb. Afgiften er bestemt ud fra brug, vægt og drivkraft.

Du kan få flere oplysninger om regler, fremgangsmåde, priser og andet på bilinspektionens hjemmeside

Har du andre spørgsmål anbefales, at du sender en email til akstovan@akstovan.fo

Min bil skal ud af Færøerne

Ejer du et registreret køretøj, skal bilinspektionen Akstovan  have besked, hvis du er midlertidigt bortrejst i mere end 5 måneder. Dette skal ske senest 14 dage efter flytningen eller afrejsen.

Akstovan kan i særlige tilfælde give lov til, at køretøjet stadig er under færøsk registrering, forudsat at reglerne i ankomstlandet giver lov til det og forudsat at:

  • Den lovbestemte ansvarsforsikring er i orden
  • Vejafgiften er betalt som foreskrevet
  • Bopælsændringer er meddelt til Akstovan
  • Bilen har været igennem de lovbestemte syn

Der anbefales, at du sætter dig ind i reglerne om bilregistrering før til- eller fraflytningen finder sted.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.