Guide: Flytte til Færøerne

Færøerne
Photographer
norden.org
Her kan du læse om de vigtigste ting du skal tænke på og vide når du flytter til Færøerne.
Arbejds- og opholdstilladelse

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du frit rejse til Færøerne for at opholde dig og arbejde. Du behøver hverken have visum, opholdstilladelse eller arbejdstilladelse.

Flyttegods

Flyttegods til Færøerne, som er nyere end ½ år, er toldpligtig. Det er ulovligt at have tobak, spiritus og madvarer med som flyttegods.

Ved indrejse til Færøerne er der er begrænsninger på, hvor meget du kan medbringe af toldfri spiritus, cigaretter, parfume osv.  Mere detaljeret information er at finde på TAKS’ webside.

Folkeregistrering

Hvis du flytter til Færøerne fra et nordisk land og har planer om at opholde dig på Færøerne længere end 6 måneder, så skal du melde flytning til din tilflytterkommune senest 5 dage efter ankomst.

Bemærk at du i nogle lande også skal melde flytning til folkeregistret i det land du flytter fra.

Elektronisk legitimation på Færøerne - Samleikin

Samleikin er borgernes login til digitale selvbetjeningsløsninger på Færøerne. Du kan bestille Samleikin på websiden www.samleikin.fo eller ved at henvende dig personligt til Samleikin Service Desk i Torshavn.

Eftersendelse af post

Du skal kontakte postvæsenet i det land du flytter fra, for at høre nærmere om dine muligheder for at din post kan blive eftersendt til din nye adresse på Færøerne.

Bolig

Der er forskellige boligformer i Færøerne; private lejeboliger, offentlige lejeboliger, studenterboliger, midlertidige boliger gennem arbejdspladser, og mulighed for huskøb. Der er visse begrænsninger af hvem der har ret til at eje fast ejendom på Færøerne.

Bil

Hvis du flytter til Færøerne, er hovedregelen, at din bil skal indregistreres senest 14 dage efter tilflytning. Inden for samme frist på 14 dage skal bilen også til inspektion og godkendes hos Akstovan

Kørekort

Hvis du har et kørekort der er udstedt i et EU-land eller Norge og Island, kan du bruge det på Færøerne.

Skat

For at kunne modtage løn og at betale skat, så er det nødvendigt med en færøsk bankkonto.

Du kan kontakte TAKS for mere information i dit specifikke tilfælde.

Social sikring

Hvilket land du er socialt sikret i har betydning for hvilke lands regler der gælder for pension, arbejdsløshedsforsikring, sygedagpenge, familieydelser, barselsorlov med mere. Som hovedregel er du socialt sikret i det land hvor du arbejder. Hvis ikke du er i arbejde, er du som hovedregel socialt sikret i det land hvor du bor. Der findes dog mange særlige situationer. Du bør derfor kontakte myndighederne i det lande som du bor, arbejder eller studerer i, hvis du er i tvivl.

Pension

Hvis du er dansk statsborger eller omfattet af lovgivningen i et nordisk land, kan du som hovedregel tage din pension med når du flytter til et andet nordisk land. Du kan ikke tage din færøske pension med til Danmark eller Grønland. Du skal i stedet søge om færøsk eller grønlandsk pension.

A-kasse

Hvis du flytter fra et andet nordisk land til Færøerne kan din optjeningstid i arbejdsløshedsforsikringen overføres til den færøske arbejdsløshedsforsikring. Kontakt din arbejdsløshedskasse for at høre mere.

Sundhedsydelser og sundhedskort

Alle personer som er bosiddende på Færøerne, har ret til sundhedsydelser i henhold til den gældende lov om sundhedsforsikring. Personer som er fyldt 18 år, og er omfattet av lovgivningen, betaler et beløb af den skattepligtige indkomst til den færøske offentlige sundhedsforsikring Heilsutrygd.

Kæledyr

Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr på ferierejser eller under midlertidige ophold på Færøerne.  Heller ikke hunde eller katte. Du kan kun indføre kæledyr til Færøerne, hvis du bor på Færøerne eller hvis du flytter bopæl til Færøerne.

Stemmeret

Hvis du er fyldt 18 år, er dansk statsborger og er folkeregistreret på Færøerne, så har du valgret til det færøske parliament, Lagtinget.

Hvad skal du tænke på i det land du flytter fra?
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.