Færøske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Færøske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Her kan du læse om de færøske regler for ydelser til efterlevende ved dødsfald, og om begravelseshjælp.

 

Har du ret til en ydelse hvis din ægtefælle eller partner dør?

Hvis både du og din ægtefælle/partner modtager folke-, førtidspension og den ene dør, kan du modtage ægtefællens/partnerens pension og eventuelle behovsprøvede tillæg til jeres fælles opholdsomkostninger i 3 måneder, fra slutningen af måneden for dødsfaldet.

Enker og enkemænd som forsørger børn under 18 år bliver tildelt den mellemste førtidspension. Almannaverkið sender et brev til enken/enkemanden hvor de bliver tilbudt vejledning i hvordan de ansøger. Disse ansøgninger tager almindeligvis kort tid at behandle.

 

Har du ret til en ydelse hvis dine forældre eller værger dør?

Hvis et eller begge forældre dør, kan du som barn modtage børnebidrag. Hvis begge forældre er døde er bidraget dobbelt.

 

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Hvis du har flere spørgsmål om enkepension, børnebidrag ved dødsfald o.a. kan du kontakte den færøske sociale myndighed Almannaverkið.

Begravelseshjælp

Du kan søge om begravelseshjælp til personer som er dækket af § 1 i heilsutrygdarlógini, d.v.s. personer som er folkeregisteret med bopæl i Færøerne.

Begravelseshjælpen er hjælp til at dække udgifter for kiste og ligklæder.

Udgifterne skal dokumenteres med kvitteringer, og beløbet varierer efter alder på afdøde.

  • Op til kr. 5000 kr for personer over 15 år
  • Op til kr. 4250 kr for 9 til 15 årige
  • Op til kr. 3000 kr for 1 - 8 årige
  • Op til kr. 2000 kr for børn under 1 år

For mere information og kontakt Heilsutrygd

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.