Bil på Færøyene

Bil på Færøerne
Her kan du få overblikk over hva du må være opmerksom på når du skal ha med bilen din til og fra Færøyene.

Bilen min skal til Færøyene

Hvis du skal være på Færøyene i mindre enn et år, er det ikke krav om at du registrerer bilen. Du kan i så fall få arbeidsgiveren din på Færøyene til å bevise for Akstovan, som er det færøyske biltilsynet, hvor lenge du skal være på Færøyene. Du må fremdeles betale veiafgift og forsikring i landet du kommer fra. Og du beholder de utenlandske bilskiltene i perioden du er på Færøyene.

Hvis du skal være på Færøyene i en periode som er lengre enn et år og du har med bilen din, må du innberette det til Akstovan senest 14 dager etter tilflytting. Innenfor samme frist på 14 dager må bilen også til inspeksjon og godkjennes på Akstovan.

Når bilen er registrert, må du betale registreringsavgift, CO2-avgift, veiavgift, forskuddsbetaling for skroting, bilskilt, og du må tegne forsikring.

Veiafgift skal betales to ganger i året: 2. januar og 1. juli. Betaler du ikke innen fristen, kan Akstovan kreve inn ytterligere beløp. Avgiften er bestemt ut fra bruk, vekt og motorkraft.

Du kan få flere opplysninger om regler, framgangsmåte, priser og annet på biltilsynets hjemmeside.

Har du andre spørsmål, anbefales det at du sender en e-post til akstovan@akstovan.fo.

Bilen min skal fra Færøyene

Eier du et registrert kjøretøy, skal biltilsynet Akstovan  ha beskjed hvis du er midlertidig bortreist i mer enn 5 måneder. Dette må skje senest 14 dager etter flytting eller avreise.

Akstovan kan i særskilte tilfeller tillate at kjøretøyet fortsatt er under færøysk registrering, forutsatt at reglene i ankomstlandet tillater det, og forutsatt at:

  • den lovbestemte ansvarsforsikringen er i orden
  • veiavgiften er betalt som foreskrevet
  • boligendringer er meldt til Akstovan
  • bilen har vært gjennom lovbestemte kontroller

Det anbefales at du setter deg inn i reglene om bilregistrering før til- eller fraflytting finner sted.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.