Bil på Færøyene

Bil på Færøerne
Her kan du få overblikk over hva du må være oppmerksom på når du skal ha med bilen din til og fra Færøyene.

Bilen min skal til Færøyene

Hvis du flytter til Færøyene, er det hovedregelen at bilen din må registreres senest 14 dager etter at du har flyttet. Innenfor samme frist på 14 dager må bilen også til inspeksjon og godkjennes hos biltilsynet Akstovan.

Før bilen kan registreres, må du betale registreringsavgift, CO2-avgift, veiavgift, forskuddsbetaling for vraking, bilskilt, og du må tegne forsikring.

Veiavgift betales to ganger i året: 2. januar og 1. juli. Betaler du ikke innen fristen, kan Akstovan kreve inn ytterligere beløp. Hvis du ikke betaler, fjerner politiet skiltene på bilen. Avgiften er bestemt ut fra utslipp av CO2, bruk, vekt og motorkraft.


Hvis du skal være på Færøyene i mindre enn et år, kan du søke Akstovan om tillatelse til å fortsette å kjøre på Færøyene med den utenlandsk registrerte bilen din. Du finner søknadsskjema og vilkår for tillatelsen på Akstovans hjemmeside. Blant annet må du få arbeidsgiveren din til å bekrefte for Akstovan hvor lenge du skal være på Færøyene, og formålet med oppholdet. Du må fortsatt betale veiavgift og forsikring i landet du kommer fra. Og du beholder de utenlandske bilskiltene i perioden du er på Færøyene.

Du kan få flere opplysninger om regler, framgangsmåte, priser og annet på Akstovans hjemmeside https://akstovan.fo

Har du andre spørsmål anbefales det at du sender en e-post til akstovan@akstovan.fo

Bilen min skal fra Færøyene

Eier du et registrert kjøretøy, skal biltilsynet Akstovan ha beskjed hvis du er midlertidig bortreist i mer enn 5 måneder. Dette må skje senest 14 dager etter flytting eller avreise.

Akstovan kan i særskilte tilfeller tillate at kjøretøyet fortsatt er under færøysk registrering, forutsatt at reglene i ankomstlandet tillater det, og forutsatt at:

  • den lovbestemte ansvarsforsikringen er i orden
  • veiavgiften er betalt som foreskrevet
  • boligendringer er meldt til Akstovan
  • bilen har vært gjennom lovbestemte kontroller

Det anbefales at du setter deg inn i reglene om bilregistrering før du flytter til eller fra Færøyene.

 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.