Bil på Färöarna

Bil på Færøerne
Här får du en överblick över vad du ska tänka på när du ska ta med din bil till och från Färöarna.

Bil till Färöarna

Om du ska vara på Färöarna i mindre än ett år behöver du inte registrera bilen i landet. Be din arbetsgivare på Färöarna kontakta den färöiska bilinspektionen Akstovan för att intyga hur länge du ska stanna i landet. Du betalar fortfarande vägskatt och försäkring i det land du kommer ifrån. Och du behåller dina utländska registreringsskyltar under tiden du är på Färöarna.

Om du ska vara på Färöarna längre än ett år och har din bil med dig, då ska du meddela det till Akstovan inom 14 dagar efter flytten. Under dessa 14 dagar ska bilen också besiktigas och godkännas av Akstovan.

När bilen är registrerad ska du betala registreringsavgift, koldioxidavgift, vägavgift, förskott på skrotning, registreringsskyltar och teckna en försäkring.

Vägavgift betalas två gånger om året: 2 januari och 1 juli. Om du inte betalar i tid kan Akstovan kräva ett tilläggsbelopp. Avgiften baseras på användning, vikt och drivmedel.

Mer information om regler, tillvägagångssätt, priser och annat hittar du på bilinspektionens webbplats.

Har du andra frågor kan du skicka dem med e-post till akstovan@akstovan.fo.

Bil från Färöarna

Om du äger ett registrerat fordon ska bilinspektionen Akstovan informeras ifall du är tillfälligt frånvarande i mer än fem månader. Det måste ske inom 14 dagar efter flytten eller avresan.

Akstovan kan i särskilda fall tillåta att fordonet fortsätter att vara registrerat på Färöarna, förutsatt att reglerna i ankomstlandet tillåter det och förutsatt att

  • den lagstadgade ansvarsförsäkringen är i ordning
  • vägavgiften är betald enligt ovan
  • adressändringen har meddelats Akstovan
  • bilen har genomgått de lagstadgade besiktningarna.

Vi rekommenderar att du läser reglerna om bilregistrering innan du flyttar till eller från landet.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.