Bil på Färöarna

Bil på Færøerne
Här får du en överblick över vad du ska tänka på när du ska ta med din bil till och från Färöarna.

Bil till Färöarna

Om du flyttar till Färöarna ska du i regel registrera din bil inom 14 dagar från flytt. Under dessa 14 dagar ska bilen också besiktigas och godkännas av Akstovan.

Innan bilen kan registreras ska du betala registreringsavgift, koldioxidavgift, vägavgift, förskott på skrotning, registreringsskyltar och teckna en försäkring.

Vägavgift betalas två gånger om året: 2 januari och 1 juli. Om du inte betalar i tid kan Akstovan ta ut ytterligare avgifter och om du inte betalar alls tar polisen bilens registreringsskyltar. Avgiften baseras på koldioxidutsläpp, användning, vikt och drivmedel. 

Om du ska vara på Färöarna i mindre än ett år kan du ansöka om tillstånd hos Akstovan för att fortsätta köra med din utlandsregistrerade bil på Färöarna. Du hittar ansökningsblankett och villkor för tillståndet på Akstovans webbplats. I så fall ska du bland annat få din arbetsgivare att bekräfta för Akstovan hur länge du ska vara på Färöarna och syftet med vistelsen. Du betalar fortfarande vägavgift och försäkring i det land du kommer ifrån. Och du behåller dina utländska registreringsskyltar under tiden du är på Färöarna. 

Mer information om regler, tillvägagångssätt, priser och annat hittar du på Akstovans webbplats https://akstovan.fo.

Har du andra frågor kan du skicka dem med e-post till akstovan@akstovan.fo.

Bil från Färöarna

Äger du äger ett registrerat fordon ska bilinspektionen Akstovan informeras om du är tillfälligt bortrest i mer än fem månader. Det måste ske inom 14 dagar efter flytten eller avresan.

Akstovan kan i särskilda fall tillåta att fordonet fortsätter att vara registrerat på Färöarna, förutsatt att reglerna i ankomstlandet tillåter det och förutsatt att 

  • den lagstadgade ansvarsförsäkringen är i ordning 
  • vägavgiften är betald enligt ovan 
  • adressändringen har meddelats Akstovan 
  • bilen har genomgått de lagstadgade besiktningarna. 

Vi rekommenderar att du läser reglerna om bilregistrering innan du flyttar till eller från landet. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.