Børnepasning i Danmark

Børn på rutjsebane
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du læse om pasning af førskolebørn i Danmark.

Vuggestue og børnehave

Hvis dit barn er mellem 8 måneder og 2 år kan du søge kommunen om en vuggestueplads til barnet. Hvis dit barn er mellem 3 og 6 år kan du søge om børnehaveplads straks når I er flyttet til Danmark. Kommunen kan dog ikke tildele en plads før barnet har fået et personnummer.

Søg hos kommunen

Hvis du ønsker en plads til dit barn i en vuggestue eller børnehave, skal du kontakte pladsanvisningen i den kommune hvor I bor. Er der ikke umiddelbart en ledig plads, sættes barnet på en venteliste.

Du skal betale for børnepasning

Der er egenbetaling til vuggestuer og børnehaver i Danmark. Priser og rabatter oplyses af pladsanvisningen i kommunen.

Priserne kan variere, men forældre skal dog højest betale 30 % af hvad pladsen i daginstitutionen koster. Kommuner der tilbyder en pladsgaranti, kan dog opkræve en særlig forhøjet forældrebetaling.

Dagpleje: Et alternativ til vuggestuen

Du kan også søge om at få dit barn i en dagpleje. En dagplejer er en person, der passer dit barn i sit hjem.

Dagplejeren passer højst fem børn ad gangen, og det er som oftest børn mellem 6 måneder og 3 år, der passes i dagpleje.

Dagplejeren er et alternativ til vuggestue og ansættes, aflønnes og godkendes af kommunen.

Tilskud til pasning af egne børn

Nogle kommuner giver tilskud til pasning af egne børn fra de er 24 uger til skolestart. Barnet kan ikke samtidig få tilskud til andre pasningstilbud, og den forælder der modtager tilskuddet, må ikke samtidig have arbejdsindkomst eller modtage offentlig overførselsindkomst.

Du skal kontakte din kommune for at høre nærmere.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.