Barnepass i Danmark

Børn på rutjsebane
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du lese om pass av barn under skolealder i Danmark.

Barnehage

Hvis barnet ditt er mellom 8 måneder og 2 år, kan du søke kommunen om plass på spedbarnsavdeling. Hvis barnet er mellom 3 og 6 år, kan du søke om barnehageplass så snart dere har flyttet til Danmark. Kommunen kan imidlertid ikke tildele plass før barnet har fått et personnummer.

Søk hos kommunen

Hvis du ønsker at barnet ditt skal få plass i en barnehage, må du kontakte kommunen dere bor i. Hvis det ikke er en plass ledig umiddelbart, settes barnet på en venteliste.

Du må betale for barnepass

Det er egenbetaling for barnehager i Danmark. Du får informasjon om priser og rabatter av kommunen.

Prisene kan variere, men foreldre skal betale maksimum 30 % av det barnehageplassen koster. Kommuner som tilbyr plassgaranti, kan likevel kreve en særskilt forhøyet foreldrebetaling.

Dagpleie: Et alternativ til barnehagen

Du kan også søke om å få barnet ditt inn i en dagpleie. En dagpleier er en person som passer barnet ditt i sitt eget hjem.

Dagpleieren passer høyst fem barn om gangen, og det er som oftest barn mellom 6 måneder og 3 år som passes på denne måten.

Dagpleien er et alternativ til barnehage, og dagpleieren ansettes, lønnes og godkjennes av kommunen.

Tilskudd til pass av egne barn

Noen kommuner gir tilskudd til pass av egne barn fra de er 24 uker gamle til skolestart. Barnet kan ikke samtidig få tilskudd til andre barnepasstilbud, og den av foreldrene som mottar tilskuddet, kan ikke samtidig ha arbeidsinntekt eller motta offentlige trygdeytelser.

Du må kontakte kommunen din for å finne ut mer om reglene.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.